Badania na obecność Narkotyków

czwartek, 17 wrz 2015 |

Istnieje olbrzymia ilość substancji psychoaktywnych, które służą człowiekowi do wpływania na swoją psychikę, niosąc przy tym niebezpieczeństwo uzależnienia…

badanie-moczu

Wystarczy tylko próbka moczu…

Wynik w ciągu 24 godzin…

Laboratorium Medica w swojej ofercie posiada zestaw testów do jakościowej identyfikacji najczęściej używanych narkotyków w próbce moczu pobranej o dowolnej porze dnia. Badanie stężenia substancji psychoaktywnych we krwi powinno wykonywać się tylko w uzasadnionych przypadkach – gdy zaobserwujemy objawy sugerujące przyjmowanie narkotyków. Osoba, u której ma zostać przeprowadzony test na obecność narkotyków, musi zostać o tym wcześniej poinformowana i wyrazić swoją zgodę. W procedurze oddawania moczu powinien brać udział ktoś z rodziny bądź osoba z personelu medycznego. Ma to na celu uniknięcie podmiany próbki.

Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy

 • opiaty (opium, morfina, heroina)
 • opoidy(syntetyczne substancje)
 • leki o działaniu nasennym -barbiturany
 • leki o działaniu uspokajającym – benzodiazepiny
 • alkohol etylowy
 • środki wziewne -rozpuszczalniki , kleje
 • nikotyna (tytoń)

Substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

 • amfetamina i pochodne amfetaminy (np. extasy)
 • kokaina
 • khat

Substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym

 • cannabis – marihuana, haszysz,
 • halucynogeny – LSD, PCP, meskalina, psylocybila

Jaki jest okres detekcji narkotyków i ich metabolitów w próbce moczu?

Substancja narkotyczna Czas detekcji
Amfetamina 1-3 dni
Barbiturany
– krótkotrwały efekt np. Secobarbital
– długotrwały efekt np. Fenobarbital

1 dzień
do 20 dni
Benzodiazepiny
– w dawkach terapeutycznych
– długotrwałe użycie
1-3 dni
25-40 dni
Kokaina 2-3 dni
Metadon (opioid) 2-5 dni
Metamfetamina 1-3 dni
Morfina/Opiaty
– zależnie od dawki
2-5 dni

Marihuana
– jednorazowe użycie
– kilkukrotne użycie
– długotrwałe użycie

2-3 dni
5-20 dni
21-60 dni

 

W laboratorium Medica wykrywamy:

 • AMP – Amfetamina
 • BAR – Barbiturany
 • BZD – Benzodiazepiny
 • COC – Kokaina
 • MTD – Metadon
 • MET – Metamfetamina
 • MOR/OPI – Morfina / Opiaty
 • THC – Marihuana

Badanie wykrywa w moczu narkotyki i ich metabolity za pomocą immunochromatografii. 

Uzyskane wyniki dostarczają wstępnej informacji o obecności w organizmie badanej substancji odurzającej.  

Wynik pozytywny powinien być potwierdzony dokładniejszymi metodami. Zalecana jest metoda chromatografii gazowej (GC/MS).

W Naszym laboratorium badanie w kierunku obecności narkotyków i ich metabolitów w moczu jest wykonywane wyłącznie w celach medycznych.

Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!