Test NIFTY

Test NIFTY

Test NIFTY (Non-Invasive Fetal Trisomy Test) jest nieinwazyjnym genetycznym badaniem prenatalnym wykonywanym z krwi matki, który bardzo precyzyjnie pozwala określić ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomalnych (w tym trisomii 21, 18 i 13) u płodu. Test dodatkowo...
Test PANORAMA

Test PANORAMA

Test PANORAMA jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym, odróżniającym pozakomórkowe DNA płodu od DNA matki przy pomocy sekwencjonowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i algorytmu stworzonego przez firmę Natera.  Pozwala na określenie ryzyka...

Test potrójny certyfikowany FMF

Diagnostyka prenatalna stanowi jedno z największych  osiągnięć współczesnej perinatologii. Umożliwia ona lekarzowi ginekologowi uzyskanie we wczesnym etapie ciąży informacji o zagrożeniach dla płodu oraz podjęcie racjonalnych działań prewencyjnych bądź leczniczych....

Test podwójny certyfikowany FMF

Diagnostyka prenatalna stanowi jedno z największych  osiągnięć współczesnej perinatologii. Umożliwia ona lekarzowi ginekologowi uzyskanie we wczesnym etapie ciąży informacji o zagrożeniach dla płodu oraz podjęcie racjonalnych działań prewencyjnych bądź leczniczych....
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!