Czas kaolinowo-kefalinowy APTT – korygowany

Czas kaolinowo-kefalinowy APTT – korygowany

W przypadku uzyskania wydłużonego APTT u pacjenta bez nieprawidłowości w wywiadzie lekarskim i badaniu przedmiotowym należy w pierwszej kolejności powtórzyć oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego. Gdy nieprawidłowy wynik badania potwierdzi się, zaleca się wykonanie...
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT – korygowany

Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Czas trombinowy jest miarą przejścia rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę, czyli włóknik, tworzący rusztowanie skrzepu. Przy prawidłowym funkcjonowaniu tego procesu, dochodzi do zamknięcia uszkodzonego naczynia  i zahamowania krwawienia. Badanie...

D-Dimery

D-dimery są produktem enzymatycznego rozpadu fibrynogenu. Oznaczenie poziomu D-dimerów jest rekomendowane jako test dodatkowy (uzupełniający) w kierunku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) – przede wszystkim w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich (ZŻG)...
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT – korygowany

Fibrynogen

Fibrynogen jest białkiem syntetyzowanym w wątrobie. Białko to uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu – jest prekursorem nierozpuszczalnej fibryny, czyli włóknika, który tworzy rusztowanie skrzepu. Ponadto należy do tzw. białek ostrej fazy, czyli grupy białek...
Czas kaolinowo-kefalinowy APTT – korygowany

Czas Kaolinowo-Kefalinowy [APTT]

Krzepnięcie krwi jest procesem fizjologicznym, który zapobiega nadmiernej utracie krwi w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych. W procesie tym biorą udział płytki krwi, tzw. osoczowe czynniki krzepnięcia oraz ich inhibitory i aktywatory. To właśnie dzięki nim, gdy...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!