CA 242

CA 242 jest markerem wykorzystywanym do diagnostyki nowotworów trzustki. Obecne badania wskazują, że istnieje korelacja pomiędzy stadium zaawansowania tego nowotworu a poziomem CA 242.   Marker ten charakteryzuje się wyższą specyficznością w porównaniu do CA 19.9....

CA 50

Glikolipidowy antygen nowotworowy CA 50 jest stosowany w diagnostyce i monitorowaniu terapii nowotworów przewodu pokarmowego (głównie trzustki). Wykorzystywany jest również w diagnostyce raka jelita grubego i raków przewodu pokarmowego w ogóle, w tym nowotworów...
Przeciwciała onkoneuronalne met. Western Blot

Przeciwciała onkoneuronalne met. Western Blot

Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy jest wykorzystywane w diagnostyce  zespołu paranowotworowego. Neurologiczne zespoły paranowotworowe są objawami klinicznymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego towarzyszącymi nowotworowi, ale nie są z nim związane...

BRCA 1 i BRCA 2

W połowie lat 90. XX. Wieku analiza współzależności występowania w niektórych rodzinach raka piersi i jajnika doprowadziła do identyfikacji genów BRCA1 i BRCA2.  Geny te warunkują procesy naprawy DNA. Silna genetyczna predyspozycja  do raka piesi i/lub jajnika...

HE4

HE4 (Human Epididymis Protein 4) jest białkiem komórek nabłonkowych najądrza. Jest nowym markerem nowotworowym, który cechuje się większą czułością niż CA 125. Marker ten wykazuje dużą swoistość dla raka nabłonkowego jajnika, zwłaszcza we wczesnych stadiach rozwoju....
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!