Czynnik reumatoidalny [RF]

Czynniki reumatoidalne są to autoprzeciwciała przeciwko immunoglobulinom klasy IgG. Czynniki reumatoidalne mogą należeć do różnych klas immunoglobulin. Czynniki reumatoidalne wykrywane w praktyce klinicznej należą do klasy IgM. Częstość występowania czynników...

CRP [CRP]

Białko C-reaktywne  (ang. C Reactive Protein) zostało po raz pierwszy wyizolowane z surowicy krwi  w latach 30. XX wieku, przez naukowców Tilletta i Francisa od pacjentów zakażonych bakterią  Streptococcus pneumoniae. Miejscem syntezy białka C-reaktywnego jest...

hs CRP (ultraczułe CRP) [HSCRP]

Białko CRP oznaczane metodą ultraczułą (hsCRP, high sensitivity C-reactive protein) pozwala na precyzyjne oznaczanie niskich stężeń białka C-reaktywnego, nie przekraczających wartości referencyjnych wykrywanych tradycyjnym testem. Głównym zastosowaniem klinicznym...

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!