Pyrylinks D w moczu

Pyrylinks D (dezoksypirydynolina, DPD) jest aminokwasem uwalnianym z usieciowanej struktury kostnej podczas degradacji kolagenu  w trakcie resorpcji kości. Główną rolą tego aminokwasu w organizmie jest mechaniczna stabilizacja i wzmocnienie struktury dojrzałych...

Osteokalcyna

Osteokalcyna (ang. Osteocalcin, Bone Gla Protein, gamma-carboxyglutamate (gla) protein) – jest późnym markerem aktywności osteoblastów, swoistym dla tkanki kostnej, uważanym za dobry marker kościotworzenia. Stanowi główne niekolagenowe białko kości i wpływa na...

Parathormon [PTH]

Parathormon  (PTH) jest hormonem produkowanym przez przytarczyce, który uczestniczy w regulacji i utrzymaniu stałego stężenia wapnia we krwi. PTH w odpowiedzi na niski poziom wapnia we krwi powoduje uwalnianie wapnia z kości, pobudza aktywację witaminy D w nerkach...

Witamina D3 metabolit 25

Witamina D wykazuje wielokierunkowe działanie w organizmie. Odgrywa istotną rolę w chorobach szkieletowych, w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, chorobom autoimmunologicznym, nowotworom, a także niektórym chorobom psychicznym. Reguluje gospodarkę...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!