Fibrynogen

wtorek, 11 Sierpień 2015 autor

Białko to syntetyzowane jest w wątrobie; pod wpływem trombiny przekształca się ono w fibrynę, co prowadzi do powstania skrzepu. Stężenie fibrynogenu zwiększa się we wszystkich stanach zapalnych. Fibrynogen jest zużywany w przypadku czynnej fibrynolizy Do zwiększenia stężenia fibrynogenu (> 5 g/l, a nawet do 10-12 g/l) dochodzi we wszystkich przypadkach zwiększenia OB: w chorobach reumatoidalnych

Mocz – Białko w moczu ilościowo

poniedziałek, 10 Sierpień 2015 autor

Obecność białek osocza w moczu ma olbrzymią wartość diagnostyczną. W niektórych przypadkach może to być jedyny przejaw procesu chorobowego toczącego się w nerkach. Białkomocz „fizjologiczny” wynosi 20-100 mg/dobę. Białkomocz okresowy Niektóre postaci białkomoczu mają charakter okresowy – mogą wystąpić po wysiłku fizycznym (maraton), w stanach gorączkowych, przy udarze cieplnym i po incydencie niewydolności serca. Niewielki

Białko S

poniedziałek, 10 Sierpień 2015 autor

Białko S jest syntetyzowanym w wątrobie i w komórkach śródbłonka inhibitorem krzepnięcia zależnym 0d witaminy K. Białko S jest kofaktorem działania białka C i nasila jego działanie. Białko C inaktywuje czynnik Va (aktywną proakcelerynę) i VIIIa (aktywną globulinę antyhemofilową A). Niedobory nabyte mogą towarzyszyć niewydolności nerek, żółtaczkom mechanicznym, zespołowi nerczycowemu, niektórym zapaleniem, prowadząc do zwiększenia

Albumina

niedziela, 09 Sierpień 2015 autor

Albumina jest to syntetyzowane w wątrobie białko, które pełni funkcję białka nośnikowego dla wielu ligandów i odgrywa główna rolę w utrzymywaniu ciśnienia onkotycznego osocza. Zmniejszenie podaży lub syntezy Może wynikać z niewystarczającej podaży aminokwasów (niedożywienie); występowanie hipoalbuminemii wpisuje się w takim przypadku w obraz kliniczny uogólnionego niedoboru żywieniowego. Hipoalbuminemie występują przede wszystkim w przypadku niewydolności

Ferrytyna

poniedziałek, 06 Kwiecień 2015 autor

Ferrytyna jest białkiem magazynującym żelazo w organizmie. Jej stężenie odzwierciedla zapasy tego pierwiastka  w ustroju. Białko to w wysokich stężeniach  występuje w komórkach wątroby, śledziony i szpiku kostnego.  Główną funkcją ferrytyny jest magazynowanie nadmiaru żelaza, dzięki czemu organizm jest chroniony przed toksycznym wpływem tego pierwiastka. Ponadto stanowi rezerwuar dla erytropoezy. Białko to jest uważane za

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!