Fibrynogen

Fibrynogen

Fibrynogen jest białkiem syntetyzowanym w wątrobie. Białko to uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu – jest prekursorem nierozpuszczalnej fibryny, czyli włóknika, który tworzy rusztowanie skrzepu. Ponadto należy do tzw. białek ostrej fazy, czyli grupy białek...
Fibrynogen

Białko S

Białko S jest glikoproteiną zależną od witaminy K. Syntetyzowane jest w wątrobie oraz przez komórki śródbłonka, megakariocyty i komórki Leydiga jąder. W osoczu występuje w 2 formach: wolnej i związanej z białkiem układu dopełniacza. Wolne białko S jest niezbędne do...

Mocz – Białko w moczu ilościowo

Obecność białek osocza w moczu ma olbrzymią wartość diagnostyczną. W niektórych przypadkach może to być jedyny przejaw procesu chorobowego toczącego się w nerkach.Białkomocz „fizjologiczny” wynosi 20-100 mg/dobę.Białkomocz okresowyNiektóre postaci białkomoczu mają...

Albumina

Albumina jest to syntetyzowane w wątrobie białko, które pełni funkcję białka nośnikowego dla wielu ligandów i odgrywa główna rolę w utrzymywaniu ciśnienia onkotycznego osocza. Zmniejszenie podaży lub syntezy Może wynikać z niewystarczającej podaży aminokwasów...

Ferrytyna

Ferrytyna jest białkiem magazynującym żelazo w organizmie. Jej stężenie odzwierciedla zapasy tego pierwiastka  w ustroju. Białko to w wysokich stężeniach  występuje w komórkach wątroby, śledziony i szpiku kostnego.  Główną funkcją ferrytyny jest magazynowanie nadmiaru...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!