Czas Kaolinowo-Kefalinowy [APTT]

wtorek, 11 Sierpień 2015 autor

Test ten służy do oceny osoczowych czynników wewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia krwi. Jest to czas krzepnięcia osocza pozbawionego płytek przez wirowanie, w obecności kefaliny oraz aktywatora czynników kontaktu. Pomiar APTT jest stosowany przy ustalaniu i kontrolowaniu leczenia przeciwzakrzepowego heparyną (APTT koreluje w przybliżeniu ze stężeniem heparyny w osoczu). Dawka początkowa jest dostosowywana zgodnie z wynikami oznaczenia

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!