Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Czas trombinowy jest miarą przejścia rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę, czyli włóknik, tworzący rusztowanie skrzepu. Przy prawidłowym funkcjonowaniu tego procesu, dochodzi do zamknięcia uszkodzonego naczynia  i zahamowania krwawienia. Badanie...

Czynnik von Willebranda

Czynnik von Willebranda jest syntetyzowany w komórkach śródbłonka i megakariocytach. Odgrywa rolę w hemostazie pierwotnej (adhezja płytek do uszkodzonego śródbłonka) i wiąże się w osoczu z czynnikiem VIII, chroniąc go przed proteolizą. Choroba von Willebranda jest...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!