Pyrylinks D w moczu

Pyrylinks D (dezoksypirydynolina, DPD) jest aminokwasem uwalnianym z usieciowanej struktury kostnej podczas degradacji kolagenu  w trakcie resorpcji kości. Główną rolą tego aminokwasu w organizmie jest mechaniczna stabilizacja i wzmocnienie struktury dojrzałych...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!