Oznaczenie cholesterolu frakcji nie-HDL pozwala oszacować całkowite stężenie cząstek aterogennych w surowicy krwi:

  • lipoprotein niskiej gęstości-LDL (low-density lipoprotein)
  • lipoprotein bardzo małej gęstości-VLDL (very low density lipoprotein)
  • lipoprotein o pośredniej gęstości-IDL (intermediate density lipoprotein)
  • lipoproteiny a

Cholesterol nie-HDL wylicza się w oparciu o poniższy wzór:

cholesterol non-HDL = Cholesterol całkowity [mg/dl] – Cholesterol HDL [mg/dl]

Przyjęto, iż docelowe stężenie cholesterolu non-HDL powinno być większe o 30 mg/dl od docelowego stężenia cholesterolu LDL. Zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz europejskich towarzystw naukowych (European Society of Cardiology, European Society of General Practice/Family Medicine, European Association for the Study of Diabetes, European Atherosclerosis Society i in.) ustalono następujące optymalne wartości docelowe dla stężenia cholesterolu LDL:

  • Osoby z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (choroba wieńcowa, miażdżyca innych tętnic, stan po udarze mózgu, cukrzyca z powikłaniami narządowymi, przewlekła choroba nerek ≥4 stadium lub ryzyko ≥10% wg skali SCORE) <70 mg/dl
  • Osoby z o dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym (bardzo znacznie nasilony pojedynczy czynnik ryzyka, cukrzyca bez powikłań narządowych, 3 stadium przewlekłej choroby nerek lub ryzyko 5-10% wg skali SCORE) <100 mg/dl
  • Osoby z mniejszym ryzykiem sercowo-naczyniowym (ryzyko <5% wg skali SCORE) <115 mg/dl 

Poziom cholesterolu nie-HDL ściśle koreluje ze stężeniem apolipoproteiny B. Liczne badania naukowe wskazują, że stężenie cholesterolu nie-HDL może być lepszym wskaźnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych niż stężenie cholesterolu LDL, ze względu na możliwość oszacowania stężenia wszystkich cząstek aterogennych. Stężenie cholesterolu nie-HDL powinno być jednak dodatkowym celem leczenia, dopiero gdy osiągnie się docelowe stężenie cholesterolu frakcji LDL.

W laboratorium MEDICA stężenie cholesterolu nie-HDL jest wyliczane u wszystkich pacjentów, którzy wykonują pełny profil lipidowy.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent musi być na czczo. Na badanie należy się zgłosić między 7:00 a 10:00 rano

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

Synonimy:
Cholesterolu non-HDL
« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!