Kinaza kreatynowa jest enzymem, który występuje w cytoplazmie i katalizuje reakcję fosforylacji kreatyny. Enzym ten jest zbudowany z 2 podjednostek: M – mięśniowej oraz B – mózgowej, które formują 3 izoenzymy występujące w różnych tkankach i przejawiające odmienną aktywność:

  • CK-MM (obecna w mięśniach szkieletowych i w sercu)
  • CK-MB (obecna przede wszystkim w sercu)
  • CK-BB (obecna przede wszystkim w mózgu)

Podwyższenie poszczególnych podtypów CK we krwi może wskazywać na zwiększony rozpad tych komórek we wnętrzu których się znajdują.

Oznaczenie frakcji sercowej kinazy kreatynowej (CK-MB) znalazł zastosowanie głównie w diagnostyce i kontroli leczenia zawału mięśnia sercowego. Fizjologicznie enzym ten znajduje się tylko we wnętrzu komórki i aby doszło do wzrostu jego poziomu we krwi, komórki mięśnia sercowego muszą ulec uszkodzeniu. Wzrost aktywności CK-MB w zawale serca obserwuje się w 4-6 godzinie od wystąpienia objawów, osiąga swoje maksimum po 24 godzinach i wraca do wartości prawidłowych w ciągu 72 godzin. W diagnostyce zawału mięśnia sercowego rekomenduje się oznaczenie CK-MB w interwale czasowym, co pozwala uzyskać wysoką czułość i swoistość tego parametru. 

Wzrost aktywności CK-MB obserwuje się także w innych jednostkach chorobowych, takich jak:

  • częstoskurcz komorowy
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • ostra niewydolność serca
  • uraz mechaniczny serca
  • zatorowość płucna

Ponadto stosowanie leków kardiotoksycznych, takich jak np. niektóre leki stosowane podczas leczenia nowotworów może podwyższać CK-MB we krwi.

Zwiększona aktywność CK-MB może być również spowodowana wysiłkiem fizycznym, urazami lub zastrzykami domięśniowymi.

 

Przygotowanie do badania: Brak szczególnych wskazań. Na badanie można zgłaszać się w godzinach pracy laboratorium.

Czas oczekiwania na wynik: 2 godziny

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!