Czas trombinowy jest miarą przejścia rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę, czyli włóknik, tworzący rusztowanie skrzepu. Przy prawidłowym funkcjonowaniu tego procesu, dochodzi do zamknięcia uszkodzonego naczynia  i zahamowania krwawienia.

Badanie czasu trombinowego służy do oceny przebiegu ostatniego etapu procesu krzepnięcia krwi. Jego wartość jest zależna od stężenia fibrynogenu, ale nie zależy od aktywacji toru zewnątrzpochodnego i wewnątrzpochodnego krzepnięcia.

Na wartość czasu trombinowego ma wpływ:

 • poziom i funkcja fibrynogenu
 • obecność i aktywność inhibitorów trombiny
 • sprawność procesu polimeryzacji i stabilizacji fibryny
 • obecność produktów degradacji fibryny

Badanie czasu trombinowego (badanie TT) znalazło zastosowanie do wykrywania niedoborów fibrynogenu lub jego nieprawidłowej budowy. Ponadto jest używany do monitorowania terapii przeciwzakrzepowej lub fibrynolitycznej, czyli stosowania takich leków jak: inhibitory trombiny, streptokinazy, urokinazy, tkankowe aktywatory plazminogenu czy rekombinowane tkankowe aktywatory plazminogenu. Wydłużenie czasu trombinowego około 1,5 razy świadczy o skuteczności zastosowanego leczenia.

Czas trombinowy może być wydłużony w przypadku:
 • niedoborów fibrynogenu – hipofibrynogenemii, na przykład w zespole rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, (DIC, ang. disseminated intravascular coagulation)
 • braku fibrynogenu – afibrynogenemii
 • dysfibrynogenemii – zaburzenia budowy fibrynogenu
 • chorób miąższu wątroby np. w wyniku marskość wątroby – upośledza syntezę czynników krzepnięcia: protrombinę i fibrynogen
 • koagulopatii ze zużycia – obniżenie poziomu fibrynogenu w wyniku jego zużycia w procesie wykrzepiania w naczyniach
 • gammapatii monoklonalnych – na przykład szpiczak plazmocytowy, makroglobulinemia Waldenstroma
 • mocznicy – w przypadku niewydolności nerek
 • w przebiegu niektórych białaczek

 

Przygotowanie do badania: Pacjent musi być na czczo. Na badanie należy się zgłosić między 7:00 a 10:00 rano. W dniu poprzedzającym pobranie krwi, pacjent powinien stosować lekkostrawną i niskotłuszczową dietę oraz powstrzymać się od używek. Należy uwzględnić pokarmy i suplementy diety bogate w witaminę K i „potencjalnie” przeciwzakrzepowe. W dniu badania nie zaleca się picia kawy i palenia papierosów. 

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!