Digoksyna to silny glikozyd nasercowy otrzymywany z liści Digitalis lanta. Ten glikozyd to lek często stosowany w leczeniu zastoinowej niewydolności serca, migotania i trzepotania przedsionków, częstoskurczów nadkomorowych i innych chorób serca. Efekty terapii digoksyną to: lepsza kurczliwość serca, zmniejszenie szybkości przewodzenia oraz zwolnienie częstości akcji serca.

Zakres terapeutyczny digoksyny jest wąski.

Pomiar w próbce surowicy pobranej 6-8 godzin po podaniu digoksyny pozwala na wyrównanie poziomów digoksyny w surowicy i w tkankach. Monitorowanie poziomów digoksyny pomaga lekarzowi dostosować jej dawkowanie.

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!