Osa pospolita (Vespula vulgaris)  jest owadem błonkoskrzydłym. Osa występuje niemal na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. W Polsce jest gatunkiem występującym pospolicie. Można spotkać ją zarówno na wsi, jak i w mieście. Osy budują gniazda w ziemi albo na strychach i pod dachami. Mogą użądlić bez oczywistej przyczyny. Użądlenie jest jedną z najczęstszych przyczyn anafilaksji zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Objawy alergiczne mogą mieć charakter miejscowy oraz uogólniony. Grupami podwyższonego ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na białka jadu osy są osoby mieszkające w pobliżu sadów, sprzedawcy owoców, wyrobów cukierniczych, strażacy, ogrodnicy i  rolnicy. 

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych wiadomo, że istnieją pewne predyspozycje, które wpływają na ciężkość reakcji uczuleniowej na jad owadów błonkoskrzydłych. Należą do nich m. in.: wiek, choroby układu krążenia, przyjmowane leki, głównie β-blokery i ACE inhibitory, mastocytoza oraz podwyższony poziom tryptazy w surowicy.

Ves v5

Ves v5 należy do rodziny białek antygenu 5. Stanowi główny alergen jadu osy. Pomiędzy alergenami Ves v1 i Ves v5  nie stwierdza się homologii sekwencji aminokwasowych i wszystkie są swoiste dla uczulenia na jad pszczoły osy. W celu zwiększenia czułości diagnostyki uczulenia a jad osy pospolitej należy równocześnie oznaczać p/ciała przeciwko  Ves v1 i Ves v5. W przypadku obecności przeciwciał przeciwko rVes v5 ryzyko wystąpienia reakcji po kontakcie z jadem osy jest bardzo wysokie. Jest również wskazaniem do odczulania (immunoterapii swoistej) na jad osy.

Ves v5 wykazuje dużą reaktywność krzyżową z Pol d5 (klecanka), co znaczenie utrudnia rozróżnienie pomiędzy uczuleniem na wymienione alergeny.

Badanie wykonywane jest na aparacie Phadia ImmunoCAP firmy Thermo Fisher Scientific. Test pozwala wykryć bardzo niskie stężenia przeciwciał, co umożliwia lekarzowi wczesne wykrycie choroby i wdrożenia leczenia mającego na celu zatrzymać tzw. „marsz alergii”. Wynik podawany jest w międzynarodowej jednostce (kU/l), przyporządkowany do klasy od 0-6 (skala RAST).

 

Przygotowanie do badania: Badanie może być wykonywane w każdym wieku, zarówno niemowlętom jak i osobom starszym. Do analizy potrzebna jest niewielka ilość krwi. Na badanie można zgłaszać się cały dzień. Testy nie wymaga specjalnego przygotowania tj. odstawienia leków czy bycia na czczo. W przeciwieństwie do testów skórnych, można go wykonać nawet pomimo rozległego zapalenia skóry (np. pokrzywki, wyprysku).

Próbki krwi służące do oznaczeń przeciwciał przeciw jadom ImmunoCAP, powinny być pobrane w trakcie wystąpienia objawów, bądź zaraz po ich ustąpieniu, najlepiej nie później niż 6 miesięcy  po ekspozycji na alergen. Jeśli wynik badania jest negatywny a istnieje duże podejrzenie alergii IgE zależnej, zaleca się powtórzenie testu po okresie 5-6 tygodni. Wyniki poniżej poziomu wykrywalności u pacjentów z podejrzeniem alergii na  jady, wskazują na brak specyficznych przeciwciał IgE w badanym materiale. Taka sytuacja nie wyklucza jednak możliwości wystąpienia reakcji alergicznej w danej chwili lub mogącej wystąpić w przyszłości.

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!