Pszczoła miodna (Apis mellifera)  jest owadem błonkoskrzydłym, znanym z wyjątkowej roli w zapylaniu i produkcji miodu i wosku pszczelego. Użądlenie jest jedną z najczęstszych przyczyn anafilaksji zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Objawy alergiczne mogą mieć charakter miejscowy oraz uogólniony. Grupami podwyższonego ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na białka jadu pszczelego są pszczelarze, osoby mieszkające w pobliżu pasiek i sadów, sprzedawcy owoców, wyrobów cukierniczych, strażacy, ogrodnicy i  rolnicy, Pacjenci uczuleni na jad pszczoły miodnej powinni szczególnie uważać na produkty z miodów pszczelich, ponieważ wiele komponent alergenowych z jadu pszczoły zidentyfikowano w miodzie, propolisie i mleczku pszczelim, które są powszechnie wykorzystywane do produkcji kosmetyków.

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań klinicznych wiadomo, że istnieją pewne predyspozycje, które wpływają na ciężkość reakcji uczuleniowej na jad owadów błonkoskrzydłych. Należą do nich m. in.: wiek, choroby układu krążenia, przyjmowane leki, głównie β-blokery i ACE inhibitory, mastocytoza oraz podwyższony poziom tryptazy w surowicy.

Dotychczas stwierdzonymi dodatkowymi czynnikami ryzyka u pszczelarzy są: objawy alergiczne ze strony górnych dróg oddechowych występujące podczas pracy w pasiece, staż pracy w pasiece, liczba użądleń otrzymywanych rocznie (ciężkie reakcje alergiczne dotyczą głównie pszczelarzy rzadko żądlonych, tj. mniej niż 10-25 razy w roku, natomiast pszczelarze otrzymujący 200 i więcej użądleń rocznie praktycznie nie prezentują żadnych objawów ogólnych), sezonowość (bardziej nasilone reakcje na początku niż na końcu sezonu pszczelarskiego). 

Algorytm diagnostyczny alergii na jad pszczoły miodnej

Api m10

Api m10 jest ikarapiną. Jest głównym alergenem jadu pszczelego o aktywności niezależnej od krzyżowo reagujących reszt wodorowęglanowych CCD. Uczulenie na Api m10 stwierdzono u ok. 50-60% pacjentów z alergią na jad pszczoły miodnej. Pomiędzy alergenami Api m1, Api m10 i Api m3 nie stwierdza się homologii sekwencji aminokwasowych i wszystkie są swoiste dla uczulenia na jad pszczoły miodnej. W celu zwiększenia czułości diagnostyki uczulenia a jad pszczoły miodnej należy równocześnie oznaczać p/ciała przeciwko  Api m1, Api m3 i Api m10, ponieważ u ok. 30% pacjentów z alergią na jad pszczoły IgE przeciwko Api m1 są nieobecne.

Badanie wykonywane jest na aparacie Phadia ImmunoCAP firmy Thermo Fisher Scientific. Test pozwala wykryć bardzo niskie stężenia przeciwciał, co umożliwia lekarzowi wczesne wykrycie choroby i wdrożenia leczenia mającego na celu zatrzymać tzw. „marsz alergii”. Wynik podawany jest w międzynarodowej jednostce (kU/l), przyporządkowany do klasy od 0-6 (skala RAST).

 

Przygotowanie do badania: Badanie może być wykonywane w każdym wieku, zarówno niemowlętom jak i osobom starszym. Do analizy potrzebna jest niewielka ilość krwi. Na badanie można zgłaszać się cały dzień. Testy nie wymaga specjalnego przygotowania tj. odstawienia leków czy bycia na czczo. W przeciwieństwie do testów skórnych, można go wykonać nawet pomimo rozległego zapalenia skóry (np. pokrzywki, wyprysku).

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!