Karbamazepina (nazwa międzynarodowa: cabamazepine; preparaty handlowe: Amizepin, Finlepsin, Neurotop, Tegretol, Timonil) jest lekiem przeciwdrgawkowym, stosowanym w szczególności do leczenia neuralgii trójdzielnej, wszystkich form częściowej epilepsji, uogólnionej padaczki toniczno-klonicznej, prostej i złożonej częściowej padaczki . Efektywne stężenie karbamazepiny w surowicy jest istotne do kontrolowania napadów padaczki, jednakże wykazuje jedynie umiarkowaną korelację z dawką leku , zależną od indywidualnych różnic w adsorpcji, przemianie i wydalaniu. Ponadto łączne stosowanie innych środków przeciwdrgawkowych może znacząco podnieść poziom karbamazepiny w surowicy. Toksyczność terapii karbamazepiną może ale nie musi być związana z dawką. Z kolei objawy ze strony centralnego układu nerwowego, jak zawroty głowy czy zaburzenia widzenia (diplopia) są związane z dawkami przy ciągłej terapii. Monitorowanie poziomu karbamazepiny w połączeniu z innymi informacjami klinicznymi może dostarczyć lekarzom istotnych informacji, mogących pomóc w ustaleniu dawki i uzyskaniu optymalnych efektów terapeutycznych, a jednocześnie uniknąć subterapeutycznego i toksycznego poziomu leku. Toksyczność leku pojawia się po przekroczeniu w surowicy stężenia 15 ug/ml. Do objawów przedawkowania należą: niewyraźne widzenia, parestezje, oczopląs, ataksja, senność, podwójne widzenie. U dzieci metabolit leku, 10,11-epoksyd-karbamazepina, ulega kumulacji, co może prowadzić do objawów zatrucia mimo terapeutycznych stężeń karbamazepiny.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent nie musi być na czczo. Na badanie można się zgłaszać w godzinach pracy laboratorium. Pacjent zgłaszający się na badanie powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. 

Leki indukujące aktywność CyP3A4 (m.in. erytromycyna, fenytoina, oksykarbazepina) zwiększają klirens karbamazepiny. Jednoczesne przyjmowanie karbamazepiny i  itrakonazolu lub soku grejpfrutowego obniża stężenie leku w wyniku interakcji z enzymem CyP3A4. 

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!