Phadiatop jest testem przesiewowym pozwalającym potwierdzić lub wykluczyć alergię wziewną na wczesnym etapie. Badanie polega na pomiarze przeciwciał IgE dla dobrze zbalansowanej mieszaniny najbardziej rozpowszechnionych alergenów wziewnych takich jak pyłki traw, drzew i chwastów, zwierzęta, roztocza i pleśnie. Badanie wykonywane jest na aparacie Phadia ImmunoCAP firmy Thermo Fisher Scientific.

Phadiatop czy oznaczenie poziomu całkowitego IgE?

Phadiatop oferuje znacznie lepszą skuteczność niż oznaczenie poziomu całkowitego IgE. Jedynie ok. 50% pacjentów z alergiami dróg oddechowych ma podniesiony poziom całkowitego IgE (>100 kU/l) co „de facto” oznacza, że 50% pacjentów alergicznych mających wynik całkowitego IgE w normie, nie będzie prawidłowo zdiagnozowanych przy pomocy testu Total IgE. Poziom całkowitego IgE stanowi sumę wszystkich przeciwciał IgE znajdujących się we krwi i może on być podwyższony w wielu jednostkach chorobowych niezwiązanych z alergią, np. w niedoborach immunologicznych, w szpiczaku, chorobach pasożytniczych czy u osób zdrowych palących tytoń. Dlatego zamiennie rekomendowane jest wykonywanie testu Phadiatop, który mierzy jedynie alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE przeciw powszechnym alergenom a nie poziom wszystkich, w tym również tych nieistotnych, przeciwciał IgE. 

Jak stosować test Phadiatop?

Phadiatop pomaga w wykluczeniu bądź w potwierdzeniu alergii wziewnej oraz pozwala zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują dalszej diagnostyki (przede wszystkim oznaczania poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi, identyfikujących alergeny) oraz opieki alergologicznej.

Jakie są zalety testu Phadiatop?

  • test jest pomocny w różnicowaniu alergii atopowej IgE zależnej od innych objawów sugerujących alergię
  • test mierzy jedynie alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE przeciw powszechnym alergenom a nie poziom wszystkich, w tym również tych nieistotnych, przeciwciał IgE
  • test pozwala zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują dalszej diagnostyki (przede wszystkim oznaczania poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi, identyfikujących alergeny) oraz opieki alergologicznej
  • podczas badania nie wprowadza się alergenu do organizmu
  • test nie wymaga przygotowania, nie ma potrzeby odstawienia leków antyhistaminowych oraz innych
  • test może być wykonywany w każdym wieku, zarówno niemowlętom jak i osobom starszym, a także u kobiet ciężarnych
  • do analizy potrzebna jest niewielka ilość krwi

 

Co oznacza wynik?

Wynik Phadiatopu podawany jest w formie ilościowej (stopniowanie atopii) i uważany za dodatni jeżeli wynosi ≥ 0.35 kU/l. Wynik odzwierciedla stopień uczulenia (sumę przeciwciał IgE) w odniesieniu do powszechnych alergenów środowiskowych. Pacjenci posiadający wynik Phadiatopu np. 1 kU/l i 75 kU/l mają najprawdopodobniej całkowicie inny obraz kliniczny; im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów klinicznych. Poziom Phadiatopu powinien być także wskazówką czy należy poszukiwać dalszych źródeł uczulenia wśród innych alergenów (suma Specyficznych IgE na znacznie niższym poziomie) czy zaprzestać poszukiwań (suma Specyficznych IgE na zbliżonym poziomie). 

Czy badanie wymaga specjalnego przygotowania?

Test nie wymaga specjalnego przygotowania tj. odstawienia leków czy bycia  na czczo. W przeciwieństwie do testów skórnych, można go wykonać nawet pomimo rozległego zapalenia skóry (np. pokrzywki, wyprysku).

Czas oczekiwania na wynik?

Czas oczekiwania na wynik wynosi 2 dni robocze.

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!