Phadiatop jest testem przesiewowym pozwalającym potwierdzić lub wykluczyć alergię wziewną
na wczesnym etapie. Badanie polega na pomiarze alergenowo-specyficznych przeciwciał IgE dla dobrze zbalansowanej mieszaniny najbardziej rozpowszechnionych alergenów wziewnych takich jak pyłki traw, drzew i chwastów, zwierzęta, roztocza i pleśnie. Badanie wykonywane jest na aparacie Phadia ImmunoCAP firmy Thermo Fisher Scientific.

Phadiatop czy oznaczenie poziomu całkowitego IgE?

 • Podwyższony poziom Total IgE w surowicy jest zwykle łączony z obecnością u pacjenta chorób atopowych. Jednak należy pamiętać,
  że poziom całkowitego IgE stanowi sumę wszystkich przeciwciał IgE znajdujących się we krwi pacjenta i nie zawsze koreluje
  z atopią.
  Istnieje wiele innych jednostek chorobowych niezwiązanych z alergią w przebiegu których może występować podwyższone surowicze stężenie Total IgE, np. w niedoborach immunologicznych, w chorobach hematologicznych, chorobach pasożytniczych czy u osób zdrowych palących papierosy.  Ze względu na małą swoistość, oznaczanie całkowitego stężenia IgE w surowicy ma małą wartość diagnostyczną jako badanie przesiewowe w kierunku chorób alergicznych.
 • Phadiatop mierzy tylko  alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE przeciw powszechnym alergenom wziewnym a nie poziom wszystkich przeciwciał IgE znajdujących się we krwi pacjenta.  Wysoka czułość i specyficzność testu wynosząca >90% została udokumentowana wieloma badaniami klinicznymi. 
 • Test Pahdiatop pomaga uzyskać bardziej rzetelną odpowiedź czy mamy do czynienia z alergią, w porównaniu do oznaczenia poziomu Total IgE.  Jedynie 40% osób z alergicznym nieżytem nosa oraz 60% osób z astmą ma podwyższone surowicze stężenie Total IgE, co oznacza że blisko połowa pacjentów z alergią wziewną nie będzie zidentyfikowana za pomocą testu całkowitego IgE. W przypadku testu Phadiatop ponad 9 z 10 pacjentów jest poprawnie diagnozowanych w kierunku chorób alergicznych.

Jak stosować test Phadiatop?

Test Phadiatop jest pomocnym narzędziem diagnostycznym służącym do wykluczenia bądź potwierdzenia alergii wziewnej. Ponadto pozwala zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują dalszej diagnostyki (przede wszystkim oznaczania poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi przeciw konkretnym alergenom) oraz opieki alergologicznej. 

Jakie są zalety testu Phadiatop?

 • test jest pomocny w różnicowaniu alergii atopowej IgE zależnej od innych objawów sugerujących alergię
 • test mierzy jedynie alergenowo-specyficzne przeciwciała IgE przeciw powszechnym alergenom a nie poziom wszystkich, w tym również tych nieistotnych, przeciwciał IgE
 • test pozwala zidentyfikować pacjentów, którzy potrzebują dalszej diagnostyki (przede wszystkim oznaczania poziomu swoistych przeciwciał klasy IgE w surowicy krwi, identyfikujących alergeny) oraz opieki alergologicznej
 • podczas badania nie wprowadza się alergenu do organizmu
 • test nie wymaga przygotowania, nie ma potrzeby odstawienia leków antyhistaminowych oraz innych
 • test może być wykonywany w każdym wieku, zarówno niemowlętom jak i osobom starszym, a także u kobiet ciężarnych
 • do analizy potrzebna jest niewielka ilość krwi

 

Co oznacza wynik?

 • Wynik testu Phadiatop podawany jest w formie ilościowej w międzynarodowej jednostce (kU/l).  Odzwierciedla on stopień uczulenia (sumę przeciwciał IgE) w odniesieniu do powszechnych alergenów środowiskowych – im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów klinicznych.
 • Wynik Phadiatopu może być również wskazówką czy należy poszukiwać źródeł uczulenia wśród innych alergenów (suma stężeń przeciwciał IgE przeciw konkretnym alergenom na znacznie niższym poziomie niż poziom Phadiatopu) czy zaprzestać poszukiwań (suma stężeń przeciwciał IgE przeciw konkretnym alergenom na zbliżonym poziomie Phadiatopu).

Czy badanie wymaga specjalnego przygotowania?

Test nie wymaga specjalnego przygotowania tj. odstawienia leków czy bycia  na czczo. W przeciwieństwie do testów skórnych, można go wykonać nawet pomimo rozległego zapalenia skóry (np. pokrzywki, wyprysku).

Czas oczekiwania na wynik?

Czas oczekiwania na wynik wynosi 2 dni robocze.

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!