Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy jest wykorzystywane w diagnostyce  zespołu paranowotworowego. Neurologiczne zespoły paranowotworowe są objawami klinicznymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego towarzyszącymi nowotworowi, ale nie są z nim związane bezpośrednio. Są one spowodowane reakcją immunologiczną wyzwoloną przez nowotwór, która toczy się w miejscach odległych od guza pierwotnego lub przerzutów. W zależności od rodzaju nowotworu, komórki nowotworowe prezentują różne antygeny, które mogą stymulować produkcję specyficznych autoprzeciwciał. Wytworzone autoprzeciwciała wiążą się z odpowiednimi antygenami zlokalizowanymi na tkankach nerwowych i powodują powstawanie zaburzeń neurologicznych. Identyfikacja tych autoprzeciwciał (zwanych przeciwciałami onkoneuronalnymi) stworzyła podstawy diagnostyki laboratoryjnej neurologicznych zespołów paranowotworowych.

Zespoły paranowotworowe występują u ok. 15% pacjentów ze złośliwymi nowotworami, szczególnie z rakiem płuc i układu pokarmowego.

Do najważniejszych przeciwciał onkoneuronalnych zalicza się przeciwciała: anty-amfifizyna, anty-CV2, anty-Ri, anty-Ma/Ta, anty-Yo, anty-Hu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi, neurologiczny zespół paranowotworowy można rozpoznać w przypadku identyfikacji w surowicy pacjenta któregoś z wymienionych przeciwciał.

W czym pomaga identyfikacja przeciwciał onkoneuronalnych?

  • Stwierdzenie objawów NZP, wyprzedza rozpoznanie pierwotnego nowotworu o miesiące, a nawet lata
  • Diagnostyka przeciwciał onkoneuronalnych stanowi ważne kryterium w diagnostyce NZP
  • Rozpoznanie nowotworu u chorego z NZP pozwala na wprowadzenie odpowiedniego leczenia przeciwnowotworowego co w konsekwencji pozwala uzyskać poprawę stanu neurologicznego
  • Poszczególne rodzaje dobrze scharakteryzowanych przeciwciał onkoneuronalnych towarzyszą określonym nowotworom, dlatego pozwalają na celowane poszukiwanie guza. Zależność ta jest na tyle silna, że wcześniejsze wykrycie nowotworu w innej niż spodziewana lokalizacji, wskazuje na konieczność poszukiwania pierwotnego nowotworu w innym miejscu.

W tabeli przedstawiono związek pomiędzy najczęściej stwierdzanymi przeciwciałami onkoneuronalnymi a powiązanymi z nimi nowotworami.

Przygotowanie do badania: Pacjent nie musi być na czczo. Na badanie można się zgłaszać cały dzień.

Czas oczekiwania na wynik: 2 dni robocze

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!