Oznaczenie przeciwciał onkoneuronalnych  w surowicy jest wykorzystywane w diagnostyce  zespołu paranowotworowego. Neurologiczne zespoły paranowotworowe są objawami klinicznymi ze strony ośrodkowego układu nerwowego towarzyszącymi nowotworowi, ale nie są z nim związane bezpośrednio. Są one spowodowane reakcją immunologiczną wyzwoloną przez nowotwór, która toczy się w miejscach odległych od guza pierwotnego lub przerzutów. W zależności od rodzaju nowotworu, komórki nowotworowe prezentują różne antygeny, które mogą stymulować produkcję specyficznych autoprzeciwciał. Wytworzone autoprzeciwciała wiążą się z odpowiednimi antygenami zlokalizowanymi na tkankach nerwowych i powodują powstawanie zaburzeń neurologicznych. Identyfikacja tych autoprzeciwciał (zwanych przeciwciałami onkoneuronalnymi) stworzyła podstawy diagnostyki laboratoryjnej neurologicznych zespołów paranowotworowych.

Zespoły paranowotworowe występują u ok. 15% pacjentów ze złośliwymi nowotworami, szczególnie z rakiem płuc i układu pokarmowego.

Do najważniejszych przeciwciał onkoneuronalnych zalicza się przeciwciała: anty-amfifizyna, anty-CV2, anty-Ri, anty-Ma/Ta, anty-Yo, anty-Hu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami diagnostycznymi, neurologiczny zespół paranowotworowy można rozpoznać w przypadku identyfikacji w surowicy pacjenta któregoś z wymienionych przeciwciał.

Występowanie przeciwciał onkoneuronalnych i objawów zespołu paranowotworowego może wyprzedzać wykrycie nowotworu o kilka miesięcy lub nawet lat. wzrost ich stężenia może być związany ze wznową nowotworu lub przerzutami.

W tabeli przedstawiono związek pomiędzy najczęściej stwierdzanymi przeciwciałami onkoneuronalnymi a powiązanymi z nimi nowotworami.

Rodzaj przeciwciała onkoneuronalnego Nowotwory związane z obecnością danego przeciwciała onkonueronalnego
anty-amfifizyna zwykle ich obecność towarzyszy drobnokomórkowemu rakowi płuc i rakowi jajnika
anty-CV2

zwykle ich obecność towarzyszy drobnokomórkowemu rakowi płuca, grasiczakowi i mięsakowi macicy

anty -Ma2/Ta zwykle ich obecność towarzyszy rakowi jąder
anty-Ri

zwykle ich obecność towarzyszy rakowi piersi i drobnokomórkowemu rakowi płuc

anty -Yo zwykle ich obecność towarzyszy rakowi jajnika i rakowi sutka
anty-Hu zwykle ich obecność towarzyszy drobnokomórkowemu rakowi płuc, nerwiakowi zarodkowemu, rzadziej niedrobnokomórkowemu rakowi płuc, rakowi gruczołu krokowego lub nasieniakowi

 

 

Przygotowanie do badania: Pacjent nie musi być na czczo. Na badanie można się zgłaszać cały dzień.

Czas oczekiwania na wynik: 5 dni roboczych

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!