Pyrylinks D (dezoksypirydynolina, DPD) jest aminokwasem uwalnianym z usieciowanej struktury kostnej podczas degradacji kolagenu  w trakcie resorpcji kości. Główną rolą tego aminokwasu w organizmie jest mechaniczna stabilizacja i wzmocnienie struktury dojrzałych włókien kolagenowych (głównie kolagenu typu I, II i III) w macierzy zewnątrzkomórkowej. Do krwi dezoksypirydynolina uwalniana jest wyłącznie podczas resorpcji tkanki kostnej i usuwana w moczu w postaci niezmienionej, w stężeniu zależnym jedynie od nasilenia resorpcji kości. 

Stężenie deoksypirydynoliny w moczu obrazuje wyłącznie resorpcję i degradację dojrzałych form kolagenu. Parametr ten wykazuje stosunkowo wysoką swoistość. Stanowi dobre narzędzie do monitorowania skuteczności leczenia preparatami o działaniu antyresorpcyjnym stosowanymi po menopauzie:  bisfosfonianami lub estrogenami. Ponadto może być on wykorzystywany jako predyktor złamań kostnych.

 

Przygotowanie do badania: Ze względu na zmienność dobową  (największe stężenie o 5-8 rano) badanie należy zawsze wykonywać w drugiej porannej porcji moczu pobranej ok. godz. 10:00 rano. Dezoksypirydynolina (DPD) wykazuje wrażliwość
na światło (degraduje pod wpływem intensywnego promieniowania ultrafioletowego), dlatego pojemnik z moczem należy zabezpieczyć przed światłem.

Leki standardowo stosowane w leczeniu osteoporozy w odmienny sposób wpływają na poziom markerów obrotu kostnego, przez co odzwierciedlenie zmian kościotworzenia i resorpcji kości podczas terapii może być zaburzone. Podczas rejestracji na badanie należy poinformować o stosowanych lekach i preparatach farmaceutycznych. 

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!