Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) jest najnowszym narzędziem do oceny prawdopodobieństwa, że wykryty guz przydatków jest złośliwym, nabłonkowym nowotworem jajnika.

Procedura ta polega na połączeniu kilku do tej pory stosowanych metod w jedną, spójną metodę oceny ryzyka, która umożliwia lub ułatwia decyzję o zakwalifikowaniu pacjentki do określonej grupy ryzyka, a zatem także decyzje o dalszych badaniach czy operacji. Na test ROMA składa się:

 • oznaczenie w surowicy krwi stężenia markera nowotworowego Ca 125 – podwyższony poziom tego wskaźnika występuje, gdy w organizmie kobiety znajduje się stan nowotworowy związany z narządami rodnymi, ale także: w endometriozie, przy mięśniakach macicy, w ciąży pozamacicznej oraz w stanach zapalnych miednicy małej
 • oznaczenie w surowicy krwi stężenia markera nowotworowego HE4 (Human Epididymis Protein 4) – nowy marker nowotworowy, cechujący się większą czułością niż CA 125. Marker ten wykazuje dużą swoistość dla raka nabłonkowego jajnika, zwłaszcza we wczesnych stadiach rozwoju. Podwyższone wartości występują tylko u niewielkiego odsetka pacjentek chorych na łagodne nowotwory jajnika
 • statystyczne oszacowanie ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika, przy zastosowaniu tzw. algorytmu ROMA. Wzór do obliczenia tego algorytmu jest uzależniony od tego, czy kobieta jest przed czy po etapie menopauzy. 

Wynik badania pokazuje wyrażone w procentach, prawdopodobieństwo, że u badanej osoby rozwija się złośliwy nowotwór jajnika.

Łączne oznaczenie HE4 i Ca 125  zwiększa czułość diagnostyczną w stosunku do obu oznaczeń wykonywanych pojedynczo i jednocześnie pozwala na różnicowanie przypadków niskiego i wysokiego ryzyka zachorowania na  nabłonkowego raka jajnika.Według najnowszych badań stosując Test ROMA czułość diagnostyczna testu w wykrywaniu pacjentek z rakiem jajnika wynosi 94%.

Przeciwwskazania do wykonania Testu ROMA:

 • kobiety < 18 roku życia
 • kobiety będące w trakcie chemioterapii
 • kobiety uprzednio leczone z powodu nowotworu 

 

Przygotowanie do badania: Na uzyskany wynik badania może wpływać wiele czynników niezwiązanych z procesem nowotworowym, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do badania.

 • zaleca się wykonanie badania w stanie pełnego zdrowia, tzn. bez przeziębienia, gorączki itp.,
 • w okresie poprzedzającym badanie zaleca się prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów, kawy i innych używek, starać się unikać stresu oraz nadmiernego wysiłku fizycznego
 • ze względu na krótkotrwały wzrost CA 125 w trakcie miesiączki, po badaniu ginekologicznym czy stosunku seksualnym  zaleca się, aby pacjentka w dniu badania nie była w trakcie krwawienia miesięcznego, a od badania ginekologicznego i/lub stosunku seksualnego powinno upłynąć 48 godzin
 • pacjent nie musi być na czczo
 • na badanie można się zgłaszać cały dzień w godzinach pracy laboratorium

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!