Test NIFTY (Non-Invasive Fetal Trisomy Test) jest nieinwazyjnym genetycznym badaniem prenatalnym wykonywanym z krwi matki, który bardzo precyzyjnie pozwala określić ryzyko wystąpienia aneuploidii chromosomalnych (w tym trisomii 21, 18 i 13) u płodu. Test dodatkowo pozwala określić płeć dziecka na podstawie obecności lub braku chromosomu Y. 

Niezależne badania walidacyjne, w tym największe na świecie badanie dotyczące stosowania nieinwazyjnych badań prenatalnych w praktyce klinicznej u prawie 147 000 kobiet, wykazały że test NIFTY ma wskaźnik dokładności > 99% do wykrywania zespołu Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau.

Test NIFTY można wykonać między 10 a 24 tygodniem ciąży. Wykonanie badania jest całkowicie bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.

Na czym polega test NIFTY?

W czasie ciąży wolne fragmnty DNA (cfDNA) płodu dostaje się przez łożysko do krwioobiegu przyszłej matki. Od dziesiątego tygodnia ciąży istnieje możliwość wyizolowania wolnych fragmentów DNA (cfDNA) płodu z próbki krwi pobranej od ciężarnej.

Uzyskany w ten sposób materiał genetyczny dziecka jest następnie poddawany analizie nowoczesnymi metodami badań genetycznych i diagnostyki laboratoryjnej pod kątem potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u płodu. Test oparty jest na sekwencjonowaniu równoległym całego genomu przy użyciu technologii Nano Kul DNA (DNB). Test NIFTY jest w stanie analizować dane w całym genomie i porównywać chromosomy w badanej próbce z optymalnymi chromosomami odniesienia, aby dokładnie określić obecność nieprawidłowości genetycznej.

Dostępne warianty testu NIFTY

Test NIFTY jest dostępny w czterech opcjach badania różniących się od siebie ilością wykrywanych zaburzeń genetycznych:

 • NIFTY Basic
 • NIFTY Standard
 • NIFTY Plus
 • NIFTY Twins – dedykowany dla ciąż bliźniaczych

Jakie schorzenia mogą zostać wykryte?

NIFTY PLUS – 60 zespołów delecji i duplikacji

NIFTY PRO – zawiera wszystkie chromosomalne aneuploidie i 84 mikrodelecje/duplikacje

Jakie są wskazania do wykonani testu NIFTY?

Test warto wykonać w każdej ciąży, jednak istnieje grupa ciężarnych, którym badania są szczególnie zalecane. Do grupy tej należą:

 • kobiety w wieku powyżej 35 roku życia, które nie chcą zdecydować się na inwazyjne badania prenatalne
 • kobiety, których wyniki badań biochemicznych i ultrasonograficznych w pierwszym i drugim trymestrze ciąży sugerują duże ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych
 • kobiety, które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań prenatalnych, takie jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV, itd.
 • kobiety, które poddały się zabiegowi zapłodnienia in vitro
 • kobiety, u których miały miejsca poronienia spontaniczne
 • kobiety z historią wcześniejszych ciąż z nieprawidłowością chromosomową
 • kobiety, które odczuwają potrzebę uspokojenia po wykonanych wcześniej badaniach przesiewowych

Jakie są przeciwwskazania do wykonania testu?

Test NIFTY nie może być stosowany w przypadku:

 • ciąż mnogich, ze względu na mieszanie się DNA płodów
 • ciąży u kobiet, które otrzymały przeszczep narządu lub szpiku kostnego
 • ciąż u kobiet, które miały transfuzję krwi w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • ciąż u kobiet, które były poddane terapii komórkami macierzystymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Przygotowanie do badania: Badanie nie wymaga wcześniejszych przygotowań. Do badania niezbędne jest pobranie ok. 10 ml krwi z żyły łokciowej ciężarnej. Krew do badania pobierana jest od poniedziałku do środy w godzinach 6:30-18:00 oraz w czwartki w godzinach 6:30-15:00. Badanie można wykonać między 10. a 24 tygodniem ciąży. W przypadku, gdy ilość DNA płodowego okaże się niewystarczająca do wykonania badania, pacjentka może liczyć na bezpłatne powtórzenie badania – w takim przypadku zaleca się, aby je wykonać 2 tygodnie później.

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!