Test PANORAMA jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym, odróżniającym pozakomórkowe DNA płodu od DNA matki przy pomocy sekwencjonowania polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i algorytmu stworzonego przez firmę Natera.  Pozwala na określenie ryzyka pojawienia się u płodu zaburzeń chromosomalnych i mikrodelecji, a także płci dziecka. Na chwilę obecną Test PANORAMA jest najbardziej szczegółowym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym. Można go wykonać  już od dziesiątego tygodnia ciąży. Test wyróżniono akredytacją CAP oraz certyfikatem ISO 13485 i CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments).

Opis metody:

W czasie ciąży wolne DNA płodu dostaje się przez łożysko do krwioobiegu przyszłej matki. Od dziesiątego tygodnia ciąży istnieje możliwość wyizolowania wolnego DNA płodu z próbki krwi pobranej od ciężarnej. Uzyskany w ten sposób materiał genetyczny dziecka jest następnie poddawany analizie nowoczesnymi metodami badań genetycznych i diagnostyki laboratoryjnej pod kątem potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u płodu.

 

 

Jakie schorzenia mogą zostać wykryte?

Test PANORAMA określa ryzyko występowania licznych anomalii chromosomowych, takich jak:

Nieprawidłowości chromosomowe
 • trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
 • trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
 • trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
 • triploidia
Nieprawidłowości chromosomów płciowych
 • monosomia chromosomu X (zespół Turnera)
 • zespół Klinefeltera
 • trisomia chromosomu X
 • zespół XYY
Mikrodelecje
 • zespół delecji 22q11.2 (zespół Digorge’a)
 • zespół delecji 1p36
 • zespół Pradera-Williego
 • zespół Angelmana
 • zespół kociego krzyku
Test PANORAMA pozwala dodatkowo określić płeć dziecka.

Czułość testu PANORAMA przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zespołu

Trisomia 21 (zespół Downa)

Trisomia 18 (zespół Edwards’a)

Trisomia 13 (zespół Patau)

Monosomia X (zespół Turner’a)

Trisomia chromosomów płci

Określenie płci dziecka

Triploidie

Czułość metody

>99%

>96,4%

>99%

>92,9%

>99%

>99,9%

>99%

Fałszywie dodatnie wyniki*

0%

<0,1%

0%

<0,1%

0%

0%

0%

*Fałszywie dodatnie wyniki wyrażają liczbę przypadków (ciąż), w których dana metoda diagnostyki prenatalnej, danej wady genetycznej, konsekwentnie pokazuje, że badany płód jest zdrowy, mimo, że jest odwrotnie. Przedstawione w tabeli wartości procentowe fałszywie dodatnich wyników dla testu PANORAMA wyrażają niemal 100% wiarygodność stosowanej metody

Badanie przesiewowe PANORAMA nie jest testem diagnostycznym – nie potwierdza żadnej z tych nieprawidłowości chromosomalnych. Wskazuje jedynie na ryzyko wystąpienia każdej z nich w obecnej ciąży. W związku z tym decyzje kliniczne dotyczące ciąży nigdy nie powinny być podejmowane jedynie w oparciu o wyniki tego badania przesiewowego.

 

Test PANORAMA jest dostępny w trzech opcjach badania różniących się od siebie ilością wykrywanych zaburzeń genetycznych:

 • PANEL PRENATALNY PANORAMA: 

Chromosomy 13, 18, 21, X & Y; Triploidia

 • PANEL PRENATALNY PANORAMA + DELECJA 2:

Chromosomy 13, 18, 21, X & Y; Triploidia; delecja 22q11.2 

 • ROZSZERZONY PANEL PANORAMA:

Chromosomy 13, 18, 21, X & Y; Triploidia; delecja 22q11.2, cztery mikrodelecje

Do każdej z wyżej wymienionej opcji na życzenie pacjentki można określić płeć płodu

Jakie są przeciwwskazania do wykonania testu?

Test PANORAMA nie może być stosowany w przypadku:

 • ciąż mnogich
 • ciąży, do której wykorzystano komórkę jajową dawcy lub ciąży noszonej przez surogatkę
 • ciąży u kobiet, które otrzymały przeszczep szpiku kostnego
 • ciąż u kobiet, które miały transfuzję krwi w ciągu ostatnich 6 miesięcy

 

Przygotowanie do badania: Pacjentka nie musi być na czczo. Na badanie można zgłaszać się cały dzień

Czas oczekiwania na wynik: 10 dni roboczych

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!