Transferyna jest glikoproteiną regulującą stężenie żelaza w osoczu krwi. Białko to jest syntetyzowane głównie w wątrobie i w bardzo małych ilościach w mózgu. Główną jego funkcją jest transport jonów żelaza do wnętrza komórki za pomocą receptora dla transferyny. Jedna cząsteczka transferyny może transportować jednocześnie dwa atomy żelaza. Żelazo jest transportowane do miejsc jego magazynowania, a także do miejsc powstawania związków zawierających żelazo.

Istotną cechą tego białka jest jego duża masa cząsteczkowa, dzięki czemu nie jest ono filtrowane w kłębuszkach nerkowych, co stanowi zabezpieczenie dla organizmu przed utratą żelaza. Okres  półtrwania transferyny w krwi wynosi 8-10 dni, a połowa puli znajduje się w przestrzeni pozanaczyniowej.  Transferyna należy do tzw. ujemnych białek ostrej fazy, czyli grupy białek surowicy krwi syntetyzowanych przez wątrobę, których stężenie we krwi obniża się w wyniku odpowiedzi na toczący się stan zapalny.

Badanie poziomu transferyny w surowicy krwi znalazło zastosowanie w diagnostyce niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Stężenie  transferyny zależy przede wszystkim od dostępności żelaza. W warunkach niedoboru tego pierwiastka obserwuje się wzrost stężenia tego białka,  przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia wysycenia żelazem. W wyniku skutecznego leczenia niedoboru żelaza stężenie transferyny stabilizuje się i wraca do wartości prawidłowych. W warunkach nadmiaru żelaza stężenie transferyny  nie ulega zmianie, lecz wzrasta wysycenie żelazem. Obniżone poziomy transferyny występują  w stanach zapalnych, chorobach nowotworowych i autoimmunologicznych. Stężenie transferyny we krwi spada także dość gwałtownie w przypadku niedoboru białka w diecie. Oznaczanie stężenia transferyny w surowicy  może być wykorzystywane do oceny stanu odżywienia pacjenta.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent musi być na czczo. Na badanie należy się zgłosić między 7:00 a 10:00 rano.

Zwiększenie poziomu transferyny może występować fizjologicznie u kobiet ciężarnych oraz podczas terapii estrogenami.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!