Witamina B12 (kobalamina) jest związkiem, którego niedobór w organizmie człowieka powoduje istotne zaburzenia hematologiczne, neurologiczne, psychiatryczne i gastroenterologiczne. Główną rolą witaminy B12 w organizmie jest jej udział w:

  • procesie wytwarzania krwinek czerwonych w szpiku
  • syntezie DNA i RNA w erytroblastach
  • przezmianach tłuszczów i węglowodanów
  • prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego (budowa otoczki mielinowej, tworzenie przekaźników nerwowych)

Udział witaminy B12 w procesach metabolicznych w organizmie człowieka dotyczy także metabolizmu DNA (przemiany puryn i pirymidyn).

Kobalamina jest kofaktorem dwóch enzymów: syntazy metioninowej (tworzenie metioniny z homocysteiny) i mutazy metylmalonylo-CoA (konwersja metyloma-lonylo-CoA do sukcynylo-CoA). Bierze udział w procesie przemiany kwasu foliowego do biologicznie aktywnego tetrahydrofolianu i razem z nim pełni ważną funkcję w stabilności genomu człowieka.

Organizm nie posiada zdolności wytwarzania witaminy B12 i dlatego należy ją dostarczać w diecie. Częstymi przyczynami tej hipowitaminozy są: niedostateczna podaż, zaburzone uwalnianie w przewodzie pokarmowym z białek wiążących, a także niedokrwistość złośliwa (choroba Addisona-Biermera). W sposób szczególny na niedobór witaminy B12 narażone są osoby w wieku podeszłym oraz wegeterianie. Źródłem witaminy B12 są produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby, skorupiaki, mleko, podroby, sery oraz jaja.  Wchłanianie witaminy B12 odbywa się w końcowym odcinku jelita krętego w obecności glikoproteiny (tzw. czynnika wewnętrznego, czynnika Castle’a) wytwarzanej przez komórki okładzinowe żołądka. 

Badania wykazały, że u osób powyżej 65. r.ż. z obecnością Helicobacter pylori stwierdza się we krwi niższe stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego, a wyższe homocysteiny w porównaniu z równolatkami bez potwierdzonej infekcji. 

 

Przygotowanie do badania: Pacjent musi być na czczo. Na badanie należy się zgłosić między 7:00 a 10:00 rano

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!