Ocena wydalania niewielkich ilości albumin z moczem (UAE, urinary albumin excretion), definiowanego jako „mikroalbuminuria” stanowi badanie przesiewowe w kierunku wczesnej oceny uszkodzenia nerek u osób z cukrzycą typu I lub typu II. Ponadto w ostatnich latach ukazały się liczne prace naukowe, które wskazują że występowanie mikroalbuminurii stanowi niezależny czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i rozwoju niewydolności nerek u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejącej cukrzycy.

Albumina jest białkiem osocza, które jest obecne we krwi w wysokich stężeniach. Jeżeli nerki pracują prawidłowo, białka o niskiej masie cząsteczkowej oraz albuminy są niemal całkowicie reabsorbowane w cewkach bliższych. Dlatego u zdrowego człowieka dobowe wydalanie białka z moczem nie przekracza 150 mg, z czego albuminy stanowią zaledwie około 10 mg. We wczesnych stadiach stadiach przewlekłej choroby nerek (zwłaszcza u chorych na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze), nerki tracą zdolność zatrzymywania białek. Albumina jest jednym z pierwszych białek, które pojawiają się w moczu po uszkodzeniu nerek. Rosnąca zawartość białka w moczu odzwierciedla stopień niewydolności nerek. Jeżeli badania przesiewowe wykażą obecność znacznych ilości albuminy, można wykonać badanie potwierdzające z dobowej zbiórki moczu.

Badania wykazały, że wykrycie wczesnego stadium uszkodzenia nerek (mikroalbuminuria) jest pomocne w ustaleniu właściwego sposobu leczenia. Lepsza kontrola cukrzycy i nadciśnienia pozwala na zwolnienie tempa postępowania choroby nerek, lub też całkowicie zapobiega jej rozwojowi.

Wskaźnik ACR (albumina/kreatynina)

Wskaźnik ACR (albumina/kreatynina) umożliwia odniesienie stężenia albuminy do rozcieńczenia moczu (które zależy od objętości płynu wypitego w ciągu dnia), czego wykładnikiem jest stężenie kreatyniny. 

Wg najnowszych międzynarodowych rekomendacji wskaźnik ACR (albumina/kreatynina) stanowi najlepszy wskaźnik utraty białka z moczu. Ponadto wykazano, że wyznaczenie stosunku stężenia albuminy do kreatyniny jest tak samo wiarygodny jak stężenie albuminy w dobowej zbiórce moczu, a dla pacjenta jest to znacznie wygodniejsze.

Co oznacza wynik?

  • ACR <30 mg/g kreatyniny – normoalbuminuria, czyli  prawidłowa ilość albuminy w moczu
  • ACR 30-300 mg/g kreatyniny – mikroalbuminuria, umiarkowanie podniesionym stężeniom albuminy w moczu nie towarzyszą widoczne objawy nefropatii
  • ACR > 300 mg/g kreatyniny – jawny białkomocz

Czynniki ryzyka skłaniające do wykonania badania:

  • Cukrzyca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność serca, choroba naczyń obwodowych, choroby naczyń mózgowych)
  • Zaburzenia anatomiczne dróg moczowych, kamienie nerkowe lub łagodny rozrost gruczołu krokowego
  • Choroby ogólnoustrojowe mogące obejmować nerki (np. toczeń rumieniowaty układowy)
  • Przewlekła choroba nerek w 5. stopniu zaawansowania lub dziedziczne choroby nerek w wywiadzie rodzinnym

The National Kidney Foundation oraz American Diabetes Association zalecają coroczne wykonywanie badań w kierunku mikroalbuminurii u osób z grupy ryzyka.

Przyczyny mikroalbuminurii

Mikroalbuminuria występuje w cukrzycy, w nadciśnieniu tętniczym, niektórych zaburzeniach lipidowych, chorobach immunologicznych, a także w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego.

Należy jednak pamiętać, że występowanie krwiomoczu, zakażeń dróg moczowych, odwodnienia, przyjmowanie pewnych leków, zanieczyszczenie moczu krwią menstruacyjną lub wydzieliną pochwową może prowadzić do uzyskania fałszywie dodatnich wyników. W takich przypadkach wynik badania należy powtórzyć.

 

Przygotowanie do badania: Powinna być to porcja moczu oddana po nocy, pobrana ze środkowego strumienia po zachowaniu higieny intymnej (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Mocz należy oddać do jednorazowego naczynia. W przypadku małych dzieci i niemowląt mocz zbiera się do specjalnego woreczka zakupionego w aptece (inny dla chłopca, inny dla dziewczynki). Pobrany mocz należy dostarczyć w ciągu 1 godziny do laboratorium.

Występowanie krwiomoczu, zakażeń dróg moczowych, odwodnienia, przyjmowanie pewnych leków, zanieczyszczenie moczu krwią menstruacyjną lub wydzieliną pochwową może prowadzić do uzyskania fałszywie dodatnich wyników. W takich przypadkach wynik badania należy powtórzyć.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!