Western Blot z natywnym antygenem Borreli i rekombinantem VlsE najczulszy test dostępny w Radomiu.

Kleszcze żywiąc się krwią zwierząt żyjących w lesie, zakażają się bakteriami, wirusami i pasożytami, które następnie mogą przenosić na ludzi. Ciągle wzrasta liczba zachorowań w Polsce na Boreliozę roznoszona przez te pajęczaki.

Ilość oficialnie zarejestrowanych przypadków boreliozy w Polsce w latach 1996-2014

Ilość oficialnie zarejestrowanych przypadków boreliozy w Polsce w latach 1996-2014

Dlaczego kleszcze są groźne dla człowieka?

Kleszcz żywiąc się krwią zwierząt dziko żyjących w lesie, zakaża się bakteriami, wirusami i pasożytami, które następnie może przenosić na ludzi. Ważnym elementem profilaktyki chorób odkleszczowych jest dokładne obejrzenie całego ciała po powrocie ze spaceru. Ryzyko zachorowania jest tym większe, im dłużej zakażony kleszcz pasożytuje na skórze człowieka.

Borelioza

Borelioza jest chorobą wywołaną przez bakterię Borrelia burgdorferi . Szacuje się że w Europie co trzeci kleszcz jest nosicielem bakterii wywołującej boreliozę. Krętki boreliozy dostają się do skóry żywiciela ( którym może być człowiek) ze śliną żerującego kleszcza. Ryzyko transmisji zwiększa się z czasem żerowania i po 72 godzinach wynosi 100%.

Etapy boreliozy:

 • Faza I:
  charakterystyczny rumień wędrujący erythema migrans, towarzyszące niespecyficzne objawy grypopodobne: gorączka, osłabienie, dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów
 • Faza II:
  tygodnie lub miesiące po ukłuciu przez kleszcza:
  objawy neurologiczne (meningitis, cranial neuropathy, facial nerve palsy, radiculoneuritis), układu ruchu i serca
 • Faza III:
  Arthritis (przejściowe obrzęki i bóle jednego lub kilku stawów), Acrodermatitis chronica atrophicans, Enzephalomyelitis

Objawy:

 • symptomy grypopodobne
 • powiększające się zaczerwienienie na skórze (tzw. rumień wędrujący)
 • zapalenia i bóle stawów (zwykle kolana, barki, łokcie)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • porażenia nerwów
 • bóle korzeniowe
 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia rytmu serca
 • w przewlekłej boreliozie: postępujące zapalenie mózgu, nawracające zapalenia stawów, 
    niedowłady, zmiany zanikowe skóry.

Najważniejszym jest zdiagnozowanie boreliozy we wczesnej fazie, ponieważ jest wówczas całkowicie wyleczalna. Natomiast zaawansowana choroba trudno poddaje się terapii i część dolegliwości pozostaje na całe życie.

Chorobę może rozpoznać tylko lekarz po uwzględnieniu objawów.

Trzeba pamiętać : że po usunięciu kleszcza występuje zaczerwienienie o charakterze plamisto-grudkowym, niewielkie, średnicy 1-2 cm, stopniowo się zmniejszające. Nie jest to objaw boreliozy !

Rumień wędrujący to zmiana skórna o średnicy równej lub przekraczającej 5 cm, pojawiająca się kilka dni po ukłuciu kleszcza, stopniowo powiększająca się, niebolesna, najczęściej wykrywana przypadkowo.

Równolegle z rumieniem mogą występować dolegliwości uogólnione jak złe samopoczucie, zmęczenie, bóle głowy, niewielka gorączka, pobolewania stawów i mięśni, limfadenopatia.

 

Diagnostyka zakażenia Borrelia burgdorferi

Borelioza jest chorobą wyleczalną. Istotne jest jednak zdiagnozowanie choroby we wczesnej fazie oraz dobranie odpowiedniego leczenia zgodnie z obowiązującymi standardami.

Nowoczesna diagnostyka pozwala na coraz sprawniejsze i dokładniejsze rozpoznawanie boreliozy. Laboratoryjna diagnostyka boreliozy opiera się na wykrywaniu specyficznych przeciwciał wytworzonych przez organizm po kontakcie z krętkiem Borrelia burgdorferi sensu lato. Dodatnie wyniki badań laboratoryjnych mogą być podstawą do rozpoznania boreliozy tylko w obecności objawów klinicznych..

Przeciwciała, najpierw IgM, później IgG, pojawiają się w surowicy na początku drugiego stadium.

Przeciwciała klasy IgM:

Stanowią laboratoryjny wyznacznik świeżego zakażenia. Najczęściej występują na samym początku infekcji, następnie stężenie przeciwciał spada. Wykrywane są około 2 tygodni po zakażeniu i osiągają szczyt około 2-3 miesiąca, następnie ich ilość wolno spada. U pewnej grupy pacjentów przeciwciała klasy IgM mogą przetrwać wiele lat niezależnie od skuteczności eliminacji zakażenia.

Przeciwciała klasy IgG:

Pojawiają się we krwi chorego nieco później (po około 2 miesiącach) i ich stężenie szybko narasta w trakcie przebiegu infekcji. Wykazanie wyraźnego wzrostu stężenia specyficznych przeciwciał klasy IgG (w powtórnym badaniu przeprowadzonym po dwóch tygodniach), jest potwierdzeniem ostrej choroby zakaźnej.

Rekomendowane badania

Pierwszym etapem diagnostyki zalecanym przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Europejskie Stowarzyszenie d/s Walki z Boreliozą oraz CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) jest wykonanie badania specyficznych przeciwciał przeciwko Borrelia klasy IgG i IgM metodą ELISA. Test ten jest wysokoczuły, co oznacza, że prawie każda próbka krwi pobrana od osoby chorej na Boreliozę, a także od niektórych zdrowych ludzi, da wynik pozytywny.

Wszystkie dodatnie i graniczne wyniki testów ELISA należy bezwzględnie potwierdzić testem Western-blot

Dodatni wynik badania met. Western-blot występuje jedynie u osób, które zetknęły się z krętkiem Borrelia, natomiast ujemny wynik świadczy o tym, że wynik testu ELISA był fałszywie dodatni. Otrzymanie fałszywie dodatnich wyników badań serologicznych met. ELISA jest związane z tzw. „reakcjami krzyżowymi” przeciwciał skierowanych przeciwko bakteriom z rodziny krętków lub wirusom z rodziny herpesvirideae (zwłaszcza EBV).

Schemat diagnostyki zakażenia Borrelia burgdorferi – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

 

 

Testy serologiczne (ELISA oraz Western-blot) nie powinny być stosowane do monitorowania skuteczności leczenia Boreliozy. Zwiększone miana przeciwciał mogą się utrzymywać przez wiele lat po wyleczeniu. Ewolucję choroby ocenia się na podstawie kryteriów klinicznych, a nie mian przeciwciał.

Interpretując wyniki badań laboratoryjnych należy brać pod uwagę, że:

 • Dodatni wynik badania potwierdza rozpoznanie boreliozy, ale nie można opierać rozpoznania jedynie na dodatnim wyniku,
 • Zarówno przeciwciała w klasie IgG jaki i IgM mogą utrzymywać się przez lata po leczeniu,
 • Ujemny wynik testu u osoby z podejrzeniem późnej postaci boreliozy praktycznie wyklucza to podejrzenie.

Powyższe badania wykonuje w Radomiu laboratorium Medica na ulicy Słowackiego już wiele lat, wykorzystując testy najwyższej jakości wg zaleceń Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób zakaźnych.

W ostatnim czasie w laboratorium Medica jest możliwość wykonania badań w kierunku Boreliozy metodą Western Blot:

 • EUROLINE Borrelia-RN-AT IgG (p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, LBb, LBa, VlsE Bg, VlsE Bb, VlsE Ba separately)
 • EUROLINE Borrelia-RN-AT-adv IgM (OspC-adv Bsp, OspC-adv Bg, OspC-adv Bb, OspC-adv Ba, p39, VlsE Bb separately).

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!