Diagnostyka zapaleń małych naczyń związanych z ANCA – nowość w ofercie MEDICA

czwartek, 20 cze 2024 |

Układowe zapalenia naczyń

Układowe zapalenia naczyń (ang. systemic vasculitis) stanowią szeroką grupę chorób o podłożu autoimmunologicznym o nieznanej etiologii, w przebiegu których dochodzi do rozwoju stanu zapalnego w obrębie ściany naczyń krwionośnych. Następstwem jest jej uszkodzenie i ograniczenie drożności, mogące prowadzić do niedokrwienia i martwicy tkanek zaopatrywanych przez zajęte procesem chorobowym naczynia. Proces ten może obejmować naczynia różnych narządów, ale w szczególności dotyczy nerek, płuc, górnych dróg oddechowych, skóry i gałek ocznych.

Etiologia układowych zapaleń naczyń jest wciąż nieznana, jednak sugeruje się, że na rozwój choroby mają wpływ złożone mechanizmy obejmujące m.in. predyspozycje genetyczne, a także czynniki środowiskowe, m.in. infekcje.

Klasyfikacja układowych zapaleń naczyń

Klasyfikacja układowych zapaleń naczyń oparta jest na podstawie rozmiaru naczynia zajętego procesem chorobowym:

 • zapalenia dużych naczyń
 • zapalenia średnich naczyń
 • zapalenie małych naczyń, do których zalicza się:
  • ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (dawniej ziarniniakowatość Wegenera)
  • eozynofilową ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zwana w przeszłości zespołem Churga-Strauss)
  • mikroskopowe zapalenie naczyń

Diagnostyka zapaleń małych naczyń związanych z  przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów

Zapalenia małych naczyń przebiegają z obecnością przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili, tzw. ANCA, w surowicy krwi chorego. Przeciwciała te stanowią istotny marker serologiczny i są włączone w kryteria rozpoznania tych schorzeń. Oprócz obecności przeciwciał typu ANCA u chorych często obserwuje się niedokrwistość, trombocytozę, podwyższony poziom CRP, przyspieszone OB oraz podwyższone wartości prób wątrobowych i nerkowych.

r

Stosowana obecnie klasyczna diagnostyka przeciwciał ANCA oparta jest na międzynarodowych rekomendacjach z 1999 roku.

Zgodnie z rekomendacjami zaleca się dwuetapową strategię diagnostyczną przeciwciał ANCA:

 • Badanie przesiewowe powinno być wykonane metodą IIFT z zastosowaniem jako substratu granulocytów utrwalonych etanolem.  Badanie to umożliwia różnicowanie dwóch podstawowych typów przeciwciał ANCA: o typie świecenia cytoplazmatycznego (cANCA) oraz o typie świecenia perinuklearnego (pANCA).
 • Wyniki dodatnie etapu przesiewowego należy potwierdzić testem monospecyficznym w kierunku przeciwciał anty-PR3, anty-MPO oraz anty-GBM, w celu ustalenia specyficzności antygenowej wykrytych przeciwciał.

Nowość w ofercie Laboratorium MEDICA

 Laboratorium MEDICA poszerzyło swoją ofertę o  test oparty na  metodzie IIF służący do wykrywania i różnicowania dwóch podstawowych typów przeciwciał ANCA: o typie świecenia cytoplazmatycznego (cANCA) oraz o typie świecenia perinuklearnego (pANCA). 

Badanie nie wymaga specjalnego  przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo. Do badania potrzebna jest próbka krwi, którą można pobrać w godzinach pracy laboratorium.

Czas oczekiwania na wynik wynosi do 15 dni roboczych.

Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!