Genotypowanie wirusa HCV (czyli identyfikacja genotypu wirusa) jest pomocnym badaniem do określenia długości i przebiegu terapii antywirusowej WZW typu C. Dotychczas zidentyfikowano sześć głównych genotypów wirusa: 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Genotypy 1, 2 i 3 odpowiedzialne są za ponad 90% przypadków zakażeń wirusem HCV w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie i Japonii. W Polsce ponad 80% zakażeń jest związanych z genotypem 1. Wyniki wielu badań wykazują, że genotyp wirusa HCV wpływa na skuteczność leczenia oraz przechodzenie zakażenia w stan przewlekły. Ma kluczowe znaczenie dla wyboru sposobu leczenia, czasu trwania terapii i jej monitorowania. Chorzy zakażeni wirusem o genotypach 2,3 i 4 wykazują dwukrotnie wyższy stopień odpowiedzi na leczenie niż zakażeni pozostałymi  genotypami. Leczenie  zakażenia HCV o genotypach 2 i 3 wykazuje skuteczność po 24 tygodniach, podczas gdy pozostałe genotypy wymagają terapii 48 tygodniowej.  Dlatego u pacjentów z przewlekłym zakażeniem określenie genotypu HCV stało się częścią oceny poprzedzającej podjęcie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia antywirusowego należy oznaczyć genotyp 1-6. Nie wymaga się oznaczania podtypów dla poszczególnych genotypów. W przyszłości może zaistnieć potrzeba określenia podtypów, ponieważ aktywność inhibitorów proteazy wobec wirusa HCV jest różna dla podtypów 1a i 1b.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent nie musi być na czczo.Na badanie można się zgłaszać w każdy wtorek między godziną 7:00 a 10:00. Pacjent zgłaszający się na badanie powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. 

 Czas oczekiwania na wynik: 15 dni roboczych

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!