Psychodietetyka

Człowiek często je emocjami

Jesień życia czy wiosna możliwości

Badania profilaktyczne dla seniorów

Między nami kobietami

Profilaktyka nowotworów piersi, jajnika i szyjki macicy

Nietolerancja pokarmowa

Kompleksowe testy z surowicy krwi

Nieinwazyjne badania prenatalne

Test PRISCA - I trymestr, Test PRISCA-II trymestr, Test PANORAMA

Faber

Wykryj przyczynę alergii jednym testem

Witaminy

Rola w organizmie

Zrób badania w laboratorium Medica

Sprawdź gdzie są Twoje granice !

Zrób test swojej alergii

Nowoczesne badania z surowicy krwi

ul. Słowackiego 48/48a, 26-600 Radom

t: 48 365 49 33

Wysoka jakość analiz

Wysokiej jakości sprzęt

Doświadczenie, profesjonalizm, zaufanie

O Nas

Oświadczenie

Laboratorium Medica posiada:

 • wpis w księdze rejestrowej nr 14-02221 – rejestr ZOZ-ów Wojewody Mazowieckiego
 • wpis na listę laboratoriów w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych o nr 1921
 • wpis na listę laboratoriów spełniających podstawowe standardy – prowadzoną przez koordynatora ds. Organizacji Systemu Jakości w Laboratoriach Diagnostycznych profesora Z. Kopczyńskiego,
 • certyfikaty jakości wydane przez Labquality – Helsinki (kontroli cyklicznie poddawane są parametry wirusologiczne, grupy krwi oraz nasienie – nr. lab. 6959)
 • świadectwa uczestnictwa w Ogólnopolskiej Kontroli Jakości prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi ( kontroli poddane są parametry hematologiczne, biochemiczne, immunologiczne, koagulologiczne – nr lab. G2125R)

Jednocześnie Oświadczamy, że:

 1. Wg standardów pracowni diagnostyki laboratoryjnej zaproponowanych przez NFZ, nasze laboratorium jest zaszeregowane w typie 1 (hematologia, koagulologia, analityka ogólna, biochemia, dodatkowo jonogramy) i rozszerzone o profilowaną pracownię immunologiczną wykonującą badania z zakresu diagnostyki hormonalnej, wirusowej, alergologicznej oraz markery nowotworowe, oraz prowadzimy badania nasienia, pracownię autoimmunologii oraz western blot.
 2. Pracujemy na aparaturze wysokiej jakości metodami referencyjnymi.
 3. Dostępność laboratorium to 12 godzin pracy w dni powszednie pn- pt 7°° – 19°°, w soboty 8 godzin 7°°- 15°°.
 4. Pracownie są prowadzone przez specjalistów diagnostyki laboratoryjnej posiadających specjalizację z analityki klinicznej oraz laboratoryjnej diagnostyki medycznej.
 5. Prowadzimy wewnątrz laboratoryjną i zewnątrz laboratoryjną kontrolę jakości badań z zakresu: hematologii, biochemii, immunochemii, analityki, serologii grup krwi wg zasad Westgarda.
 6. Kontroli podlegają wszystkie oznaczane w laboratorium badania.
 7. Posiadamy program działań naprawczych. Szczegółowo opracowane zasady pobierania materiału do badań, przechowywania oraz transportu.
  Ogólnodostępny jest wykaz oferowanych badań , tryb ich wykonywania oraz zakresy wartości prawidłowych . Do wglądu wykaz stosowanych metod, zakresy oznaczalności i czułość analityczna.
 8. Prowadzimy rejestr wyników i danych pacjenta w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
 9. Laboratorium posiada informatyczny program laboratoryjny z internetowym dostępem do wyników.
 10. Każdy wynik jest autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego.

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!