Cholesterol non-HDL

czwartek, 26 Październik 2017 autor

Oznaczenie cholesterolu frakcji nie-HDL pozwala oszacować całkowite stężenie cząstek aterogennych w surowicy krwi: lipoprotein niskiej gęstości-LDL (low-density lipoprotein) lipoprotein bardzo małej gęstości-VLDL (very low density lipoprotein) lipoprotein o pośredniej gęstości-IDL (intermediate density lipoprotein) lipoproteiny a Cholesterol nie-HDL wylicza się w oparciu o poniższy wzór:   cholesterol non-HDL = Trójglicerydy – Cholesterol HDL [mg/dl]   Przyjęto, iż docelowe stężenie

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!