Diagnostyka polimorfizmu genu MTHFR (C677T i A1298C) związanego z łagodną hieprhomocysteinemią identyfikuje polimorfizmy c.665C>T / p.Ala222Val (C667T) oraz c.1286A>C / p. Glu429Ala (A1298C) genu MTHFR. Gen MTHFR znajduje się na chromosomie 1 i  koduje enzym – reduktazę metylenotetrahydrofolianową (MTHFR – methy- lenetetrhydrofolate reductase). Enzym ten uczestniczy w rekacji redukcji 5,10-MTHF do 5-MTHF, czyli zamiany nieaktywnej

GÓRA

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!