Mielogram, czyli badanie odsetkowego składu komórkowego szpiku kostnego, wykonywane jest w celu diagnostyki chorób krwi (szczególnie o charakterze rozrostowym), weryfikacji diagnozy postawionej na podstawie wyniku badania krwi obwodowej, oceny progresji choroby i efektywności stosowanej terapii w schorzeniach szpiku kostnego. Mikroskopowa ocena obrazu szpiku kostnego zawsze  powinna być poprzedzona badaniem morfologii krwi obwodowej i układu krzepnięcia.

Materiałem do badania jest szpik kostny czerwony pobrany w wyniku biopsji aspiracyjnej lub trepanobiopsji, wykonanej przez lekarza specjalistę. Z uzyskanego materiału sporządza się barwione preparaty mikroskopowe, które następnie poddaje się ocenie mikroskopowej. Na mielogram składa się ocena i ustalenie odsetka komórek z układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytkotwórczego. Ponadto poszukuje się się komórek atypowych i pochodzących spoza szpiku komórek nowotworowych.

Laboratorium MEDICA w swojej ofercie posiada tylko ocenę mikroskopową szpiku kostnego. W naszej siedzibie nie ma możliwości pobrania materiału do tego typu badania.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent zgłasza się z już pobranym materiałem do siedziby Laboratorium MEDICA na ul. Słowackiego 48/48a. Szpik należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 4 godzin od pobrania, w ilości ok. 2 ml, w standardowej probówce “morfologicznej”, zmieszany z EDTA. W przypadku niemożności dostarczenia materiału w tym czasie, należy przesłać, wysuszone, niebarwione preparaty (mininum 6 sztuk).

Czas oczekiwania na wynik: 2 dni robocze

 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!