Diagnostyka prenatalna stanowi jedno z największych  osiągnięć współczesnej perinatologii. Umożliwia ona lekarzowi ginekologowi uzyskanie we wczesnym etapie ciąży informacji o zagrożeniach dla płodu oraz podjęcie racjonalnych działań prewencyjnych bądź leczniczych. Przyszłe matki mają możliwość wykluczenia poważnych wad genetycznych i rozwojowych płodu oraz uzyskania informacji dotyczących jego rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego z 2009 każdej kobiecie ciężarnej, niezależnie od wieku, powinny zostać zaproponowane przesiewowe badania prenatalne oceniające ryzyko wystąpienia najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aneuploidii u płodu.

Test PAPP-A wykonuje się jako badanie przesiewowe pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży, (ściślej od ukończonego 10 tygodnia ciąży do 13 tyg. i 6 dnia ciąży). Wiek ciąży określa się według wcześniej wykonanego USG lub też wg. daty ostatniej miesiączki.

Test PAPP-A opiera się na wykonaniu:

 • badań ultrasonograficznych (wg standardów FMF)
 • wypełnieniu ankiety z informacjami o pacjentce
 • badań biochemicznych (wykonywanych na aparacie certyfikowanym przez FMF):
  • białko PAPP-A (Kryptor)
  • HCG — wolna podjednostka beta (Kryptor)
 • komputerowej analizy danych i wydaniu Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF

Raport zawiera informację o ryzyku wystąpienia poszczególnych trisomii (zespół Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa (trisomia 18), zespół Patau(trisomia13)), wyliczoną na podstawie: wieku matki, danych z badań ultrasonograficznych płodu, poziomów markerów biochemicznych oraz kombinacji tych parametrów. Na podstawie wyniku testu PAPP-A  lekarz podejmuje decyzję  o ewentualnym skierowaniu na inwazyjne badania prenatalne. Badanie to charakteryzuje się wysoką wykrywalnością:

 • Dla trisomii 21 wykrywalność wynosi ponad 95% (przy 5% wyników fałszywie dodatnich)
 • Dla trisomii 18 i 13 wykrywalność ok. 90% tych zaburzeń chromosomalnych (przy odsetku wyników fałszywie dodatnich wynoszącym 1%)

W ciąży białko PAPP-A jest wydzielane w dużych ilościach do krwi matki przez trofoblast i łożysko. Jego poziom stopniowo rośnie wraz z rozwojem płodu. Dynamika narastania jego stężenia stanowi wskaźnik prawidłowości przebiegu ciąży i rozwoju płodu. Otrzymane wyniki u ciężarnej odnoszone są do wielkości prawidłowych (median) dla odpowiedniego wieku ciąży. Nieprawidłowy poziom PAPP-A jest ponadto wskaźnikiem ryzyka m.in. porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego i urodzenia martwego dziecka.

W ciąży prawidłowej stężenie wolnej podjednostki β-hCG we krwi matki zmniejsza się wraz czasem trwania ciąży.

Oznaczenia biochemiczne w Laboratorium MEDICA wykonywane są przez wykwalifikowany personel na certyfikowanym analizatorze biochemicznym  KRYPTOR firmy BRAHMS, zgodnie z wymogami FMF. W wielu krajach europejskich test PAPP-A stanowi standardowe badanie wykonywane u każdej ciężarnej.

Raport z analizy komputerowej uzyskanych wyników biochemicznych i badania ultrasonograficznego ma wyłącznie walor statystyczny i pozwala na oszacowanie poziomu ryzyka wystąpienia wady. Lekarz ginekolog powinien dokładnie przeanalizować każdy przypadek biorąc pod uwagę współistnienie chorób matki, ewentualną otyłość, wiek i stosowane leki (niektóre leki z grupy antybiotyków, leki antywirusowe, antydepresanty, leki immunosupresyjne, leki na astmę oraz leki hormonalne mogą dać wyniki fałszywie dodatnie). Wszystkie wyżej wymienione parametry mogą istotnie wpływać na finalną diagnozę i dalsze postępowanie.

Zwiększone ryzyko wystąpienia wady genetycznej płodu nie daje nam informacji, że dziecko na pewno urodzi się chore. Podobnie, jeśli wynik testu jest prawidłowy nie mamy 100% pewności, że dziecko urodzi się zdrowe.

 

Przygotowanie do badania: Pacjentka nie musi być na czczo. Na badanie można się zgłaszać cały dzień.

 • Jeśli mają zostać wykonane same oznaczenia biochemiczne bez wygenerowania Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF przez Laboratorium MEDICA pacjentka na badanie musi się zgłosić maksymalnie 24 godziny przed lub po badaniu ultrasonograficznym.
 • Jeśli  mają zostać wykonane oznaczenia biochemiczne wraz z wygenerowaniem Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF przez Laboratorium MEDICA pacjentka na badanie musi się zgłosić z wynikiem badania USG nie później niż 24 godziny od badania ultrasonograficznego.

Czas oczekiwania na wynik:

 • Jeśli pacjentka ma wykonać same oznaczenia biochemiczne bez wygenerowania Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF czas oczekiwania na wynik wynosi 2-3 godziny od momentu pobrania materiału do analizy.
 • Jeśli pacjentka ma wykonać oznaczenia biochemiczne wraz z wygenerowaniem Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF czas oczekiwania na wynik wynosi 2-3 dni robocze.

 

Synonimy:
Test podwójny certyfikowany FMF
« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!