Ocena wydalania niewielkich ilości albumin z moczem (UAE, urinary albumin excretion), definiowanego jako „mikroalbuminuria” stanowi badanie przesiewowe w kierunku wczesnej oceny uszkodzenia nerek u osób z cukrzycą typu I lub typu II. Ponadto w ostatnich latach ukazały się liczne prace naukowe, które wskazują że występowanie mikroalbuminurii stanowi niezależny czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i rozwoju niewydolności nerek u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejącej cukrzycy. 

Albumina jest białkiem osocza, które jest obecne we krwi w wysokich stężeniach. Jeżeli nerki pracują prawidłowo, białka o niskiej masie cząsteczkowej oraz albuminy są niemal całkowicie reabsorbowane w cewkach bliższych. Dlatego u zdrowego człowieka dobowe wydalanie białka z moczem nie przekracza 150 mg, z czego albuminy stanowią zaledwie około 10 mg. We wczesnych stadiach stadiach przewlekłej choroby nerek (zwłaszcza u chorych na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze), nerki tracą zdolność zatrzymywania białek. Albumina jest jednym z pierwszych białek, które pojawiają się w moczu po uszkodzeniu nerek. Rosnąca zawartość białka w moczu odzwierciedla stopień niewydolności nerek. Już jedne wykrycie mikroalbuminurii stanowi ostrzeżenie o osłabionej funkcji nerek. Pomimo tego, do stwierdzenia choroby nerek potrzebne jest co najmniej 2 z 3 badań wykonanych w ciągu 3 miesięcy w których mikroalbuminuria się powtórzy. Jeżeli badania przesiewowe wykażą obecność znacznych ilości albuminy, można wykonać badanie potwierdzające z dobowej zbiórki moczu.

Badania wykazały, że wykrycie wczesnego stadium uszkodzenia nerek (mikroalbuminuria) jest pomocne w ustaleniu właściwego sposobu leczenia. Lepsza kontrola cukrzycy i nadciśnienia pozwala na zwolnienie tempa postępowania choroby nerek, lub też całkowicie zapobiega jej rozwojowi.

Czynniki ryzyka skłaniające do wykonania badania: 

  • Cukrzyca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność serca, choroba naczyń obwodowych, choroby naczyń mózgowych)
  • Zaburzenia anatomiczne dróg moczowych, kamienie nerkowe lub łagodny rozrost gruczołu krokowego
  • Choroby ogólnoustrojowe mogące obejmować nerki (np. toczeń rumieniowaty układowy)
  • Przewlekła choroba nerek w 5. stopniu zaawansowania lub dziedziczne choroby nerek w wywiadzie rodzinnym

The National Kidney Foundation oraz American Diabetes Association zalecają coroczne wykonywanie badań w kierunku mikroalbuminurii u osób z grupy ryzyka.

Przyczyny mikroalbuminurii

Mikroalbuminuria występuje w cukrzycy, w nadciśnieniu tętniczym, niektórych zaburzeniach lipidowych, chorobach immunologicznych, a także w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego. 

Należy jednak pamiętać, że występowanie krwiomoczu, zakażeń dróg moczowych, odwodnienia, przyjmowanie pewnych leków, zanieczyszczenie moczu krwią menstruacyjną lub wydzieliną pochwową może prowadzić do uzyskania fałszywie dodatnich wyników. W takich przypadkach wynik badania należy powtórzyć.

 

Przygotowanie do badania: Powinna być to porcja moczu oddana po nocy, pobrana ze środkowego strumienia po zachowaniu higieny intymnej (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła). Mocz należy oddać do jednorazowego naczynia. W przypadku małych dzieci i niemowląt mocz zbiera się do specjalnego woreczka zakupionego w aptece (inny dla chłopca, inny dla dziewczynki). Pobrany mocz należy dostarczyć w ciągu 1 godziny do laboratorium.

Występowanie krwiomoczu, zakażeń dróg moczowych, odwodnienia, przyjmowanie pewnych leków, zanieczyszczenie moczu krwią menstruacyjną lub wydzieliną pochwową może prowadzić do uzyskania fałszywie dodatnich wyników. W takich przypadkach wynik badania należy powtórzyć.

Czas oczekiwania na wynik: 1 dzień roboczy 

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!