Borelioza (nazywana inaczej chorobą z Lyme) jest chorobą wieloukładową, wywoływaną przez krętka Borrelia burgdorferi sensu lato. Kleszcz żywiąc się krwią dziko żyjących w lesie zwierząt, zakaża się bakteriami, wirusami i pasożytami, które następnie mogą zostać przeniesione na ludzi. Każda forma rozwojowa kleszcza począwszy od larwy poprzez stadium nimfy aż po postać dorosłego kleszcza, może przenosić krętka Borrelia na człowieka. Ryzyko zachorowania na choroby odkleszczowe jest tym większe, im dłużej zakażony kleszcz pasożytuje na skórze człowieka.

Szacuje się, że na naszym kontynencie nawet co 3 kleszcz jest nosicielem tej bakterii. W Europie wyróżnia się cztery groźne dla człowieka gatunki: B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii oraz  B. spielmanii.

Po okresie inkubacji (3-30 dni) borelioza rozwija się w trzech fazach:

 • W fazie pierwszej występuje charakterystyczny rumień wędrujący, obrączkowata zmiana o czerwonym zabarwieniu, ucieplona i niebolesna, która w ciągu kilku dni powiększa się obwodowo, wychodząc od miejsca ukąszenia kleszcza. Może jej towarzyszyć niewielka gorączka.
 • Jeśli nie wdrożono leczenia, rozwija się faza druga, która następuje w kilka dni lub tygodni później, objawiająca się neuropatiami korzeniowymi i zapaleniem stawów. Zespół wielokorzeniowy objawia się bólami korzonkowymi i/ lub porażeniem nerwów czaszkowych, spośród których najbardziej charakterystyczne jest porażenie nerwu twarzowego u dzieci. Zapalenie stawów w 80% występuje jako zapalenie stawu kolanowego.
 • W fazie trzeciej występują czuciowe polineuropatie aksonalne, w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się pleocytozę limiocytarną, podwyższone stężenie białka i prawidłowe stężenie glukozy. Czasami występuje bardzo rzadkie, lecz bardzo charakterystyczne przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn lub nawracające zapalenie stawów.

Jakie są objawy boreliozy? 

 • symptomy grypopodobne
 • powiększające się zaczerwienienie na skórze (tzw. rumień wędrujący)
 • zapalenia i bóle stawów (zwykle kolana, barki, łokcie)
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • porażenia nerwów
 • bóle korzeniowe
 • zaburzenia czucia
 • zaburzenia rytmu serca
 • w przewlekłej boreliozie: postępujące zapalenie mózgu, nawracające, zapalenia stawów, niedowłady, zmiany zanikowe skóry

Borelioza jest chorobą wyleczalną. Istotne jest jednak zdiagnozowanie choroby we wczesnej fazie oraz dobranie odpowiedniego leczenia zgodnie z obowiązującymi standardami.

Nowoczesna diagnostyka pozwala na coraz sprawniejsze i dokładniejsze rozpoznawanie boreliozy. Laboratoryjna diagnostyka boreliozy opiera się na wykrywaniu specyficznych przeciwciał wytworzonych przez organizm po kontakcie z krętkiem Borrelia burgdorferi sensu lato. Dodatnie wyniki badań laboratoryjnych mogą być podstawą do rozpoznania boreliozy tylko w obecności objawów klinicznych..

Przeciwciała, najpierw IgM, później IgG, pojawiają się w surowicy na początku drugiego stadium.

 

Przeciwciała klasy IgM

Stanowią laboratoryjny wyznacznik świeżego zakażenia. Najczęściej występują na samym początku infekcji, następnie stężenie przeciwciał spada. U pewnej grupy pacjentów przeciwciała klasy IgM mogą przetrwać wiele lat niezależnie od skuteczności eliminacji zakażenia.

Przeciwciała klasy IgG

Pojawiają się we krwi chorego nieco później i ich stężenie szybko narasta w trakcie przebiegu infekcji. Wykazanie wyraźnego wzrostu stężenia specyficznych przeciwciał klasy IgG (w powtórnym badaniu przeprowadzonym po dwóch tygodniach), jest potwierdzeniem ostrej choroby zakaźnej.

Rekomendowane badania

Pierwszym etapem diagnostyki zalecanym przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Europejskie Stowarzyszenie d/s Walki z Boreliozą oraz CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) jest wykonanie badania specyficznych przeciwciał przeciwko Borrelia klasy IgG i IgM metodą ELISA. Test ten jest wysokoczuły, co oznacza, że prawie każda próbka krwi pobrana od osoby chorej na Boreliozę, a także od niektórych zdrowych ludzi, da wynik pozytywny.

Wszystkie dodatnie i graniczne wyniki testów ELISA należy bezwzględnie potwierdzić testem Western-blot

Dodatni wynik badania met. Western-blot występuje jedynie u osób, które zetknęły się z krętkiem Borrelia, natomiast ujemny wynik świadczy o tym, że wynik testu ELISA był fałszywie dodatni. Otrzymanie fałszywie dodatnich wyników badań serologicznych met. ELISA jest związane z tzw. „reakcjami krzyżowymi” przeciwciał skierowanych przeciwko bakteriom z rodziny krętków lub wirusom z rodziny herpesvirideae (zwłaszcza EBV).

 

Schemat diagnostyki zakażenia Borrelia burgdorferi – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 

 

Testy serologiczne (ELISA oraz Western-blot) nie powinny być stosowane do monitorowania skuteczności leczenia Boreliozy. Zwiększone miana przeciwciał mogą się utrzymywać przez wiele lat po wyleczeniu. Ewolucję choroby ocenia się na podstawie kryteriów klinicznych, a nie mian przeciwciał.

 

Przygotowanie do badania: Pacjent nie musi być na czczo. Na badanie można się zgłaszać cały dzień.

Czas oczekiwania na wynik: 5 dni roboczych

 

Antygeny i ich położenie na membranie:

VIsE Bb:

Wysokooczyszczony , rekombinowany antygen VIsE  Borrelia burgdorferi (Bb)

p41 i p39:

Wysokooczyszczona rekombinowana falgellina (p41) i BmpA (p39)
z Borrelia

OspC-adv Ba, OspC-adv Bb, OspC-adv Bg, OspC-adv Bsp:

Wysokooczyszczone rekombinowane , wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii (Ba), Borrelia burgdorferi (Bb), Borrelia garinii (Bg) i Borrelia Spielmanii (BsP)

Pasma kontrolne IgG lub IgM:

Sprawdzenie poziomu całkowitych IgG lub IgM

Kontrola:

Kontrola inkubacji wskazująca poprawność inkubacji.

Ocena pasków testowych wykonywana jest za pomocą programu komputerowego EUROLineScan.

« Wróć do listy terminów

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!