Istnieje olbrzymia ilość substancji psychoaktywnych, które służą człowiekowi do wpływania na swoją psychikę, niosąc przy tym niebezpieczeństwo uzależnienia…

badanie-moczu

Wystarczy tylko próbka moczu…

Wynik w ciągu 24 godzin…

 

Laboratorium Medica w swojej ofercie posiada zestaw testów do jakościowej identyfikacji najczęściej używanych narkotyków w próbce moczu pobranej o dowolnej porze dnia. Badanie stężenia substancji psychoaktywnych we krwi powinno wykonywać się tylko w uzasadnionych przypadkach – gdy zaobserwujemy objawy sugerujące przyjmowanie narkotyków. Osoba, u której ma zostać przeprowadzony test na obecność narkotyków, musi zostać o tym wcześniej poinformowana i wyrazić swoją zgodę. W procedurze oddawania moczu powinien brać udział ktoś z rodziny bądź osoba z personelu medycznego. Ma to na celu uniknięcie podmiany próbki.

Jakie są objawy zażycia środków odurzających?

Niepokojące objawy zależą od rodzaju i dawki przyjętych środków odurzających:

 • Amfetamina i metamfetamina: przypływ energii, nienaturalne duża aktywność, bardzo wyraźne podwyższenie nastroju aż do euforii, rozszerzone źrenice, polepszona koncentracja, poczucie pewności siebie, brak łaknienia, bezsenność
 • Barbiturany: silna senność, zlewanie się mowy, utrata koordynacji ruchów, przyjemne stany relaksacji (podobne do sennego marzenia), przyćmienie świadomości, pogorszenia zdolności dokonywania oceny
 • Benzodiazepiny: senność, zaburzenia koordynacji ruchowej, ataksja, amnezja, osłabienie siły mięśniowej, oczopląs, nadmierne uspokojenie
 • Kokaina: euforia, ogólne pobudzenie psychoruchowe, silne poczucie wewnętrznej mocy, podniecenie seksualne, brak krytycyzmu względem własnych możliwości i zachowań, rozszerzone źrenice, brak łaknienia
 • Metadon: nudności, wymioty, euforia i zmiejszenie pobudliwości, bezsenność, zwiększenie napięcia mięśni gładkich jelit, trudności z oddawaniem moczu
 • Morfina/Opiaty: beztroska, zwężone źrenice, pobudzenie, słowotok, wymioty
  i mdłości, uczucie błogości i euforii, wyostrzenie zmysłu słuchu i dotyku, zmniejszenie poczucia lęku
 • Marihuana i haszysz: słodki zapach z ust, rozszerzone źrenice, brak reakcji źrenic na światło, gadatliwość zaczerwienione oczy, wzmożony apetyt, nieopanowana wesołość, spowolnienie ruchów i mówienia, problemy ze skupieniem uwagi na jednej rzeczy

Jaki jest okres detekcji narkotyków i ich metabolitów w próbce moczu?

Substancja narkotyczna

Czas detekcji

Amfetamina

1-3 dni

Barbiturany

– krótkotrwały efekt np. Secobarbital

– długotrwały efekt np. Fenobarbital

1 dzień

do 20 dni

Benzodiazepiny

– w dawkach terapeutycznych

– długotrwałe użycie

1-3 dni

25-40 dni

Kokaina

2-3 dni

Metadon (opioid)

2-5 dni

Metamfetamina

1-3 dni

Morfina/Opiaty

– zależnie od dawki

2-5 dni

Marihuana

– jednorazowe użycie

– kilkukrotne użycie

– długotrwałe użycie

2-3 dni

5-20 dni

21-60 dni

W laboratorium Medica wykrywamy:

 • AMP – Amfetamina
 • BAR – Barbiturany
 • BZD – Benzodiazepiny
 • COC – Kokaina
 • MTD – Metadon
 • MET – Metamfetamina
 • MOR/OPI – Morfina / Opiaty
 • THC – Marihuana
 • TCA – Trójpierścieniowe (trójcykliczne) leki przeciwdepresyjne
 • MDMA – Ecstasy
   

Dodatkowo każdy mocz jest badany na obecność substancji maskujących wykrycie narkotyków.

 • Badanie wykrywa w moczu narkotyki i ich metabolity za pomocą immunochromatografii. 
 • Uzyskane wyniki dostarczają wstępnej informacji o obecności w organizmie badanej substancji odurzającej.  
 • Wynik pozytywny powinien być potwierdzony dokładniejszymi metodami. Zalecana jest metoda chromatografii gazowej (GC/MS).
 • W Naszym laboratorium badanie w kierunku obecności narkotyków i ich metabolitów w moczu jest wykonywane wyłącznie w celach medycznych

 

Przygotowanie do badania: Próbka moczu pobrana o dowolnej porze dnia, oddana do plastikowego pojemnika. Osoba, u której ma zostać przeprowadzony test na obecność narkotyków, musi zostać o tym wcześniej poinformowana i wyrazić swoją zgodę. W procedurze oddawania moczu powinien brać udział ktoś z rodziny bądź osoba z personelu medycznego. Ma to na celu uniknięcie podmiany próbki.

Czas oczekiwania na wynik: 24 godziny

« Wróć do listy terminów
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!