Fosfataza Alkaliczna [ALP]

Te enzymy błonowe występują w większości tkanek w organizmie, szczególnie w kościach i wątrobie, która zapewnia ich eliminację z żółcią. Są oznaczane w ramach diagnostyki schorzeń wątroby i kości. Większa aktywność fosfatazy u dzieci jest związana ze wzrostem kośćca;...
Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Czas trombinowy jest miarą przejścia rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę, czyli włóknik, tworzący rusztowanie skrzepu. Przy prawidłowym funkcjonowaniu tego procesu, dochodzi do zamknięcia uszkodzonego naczynia  i zahamowania krwawienia. Badanie...
Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Fibrynogen

Fibrynogen jest białkiem syntetyzowanym w wątrobie. Białko to uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu – jest prekursorem nierozpuszczalnej fibryny, czyli włóknika, który tworzy rusztowanie skrzepu. Ponadto należy do tzw. białek ostrej fazy, czyli grupy białek...
Cholesterol całkowity

Cholesterol całkowity

Cholesterol jest składnikiem budulcowym błon komórkowych wszystkich tkanek i narządów organizmu. Stanowi prekursor hormonów o budowie sterydowej (takich jak: kortyzol, aldosteron, progesteron, estrogeny i testosteron) i witaminy D3 koniecznych dla prawidłowego...
Czas trombinowy, Czas reptylazowy

Białko C

Białko C steruje procesem krzepnięcia krwi  w taki sposób, aby nie doszło do powstawania nadmiernej ilości skrzepliny i tym samym by nie powstawały zakrzepy. Jest białkiem zależnym od witaminy K, a jego  synteza zachodzi w wątrobie, komórkach śródbłonka i...
Newsletter

Newsletter

Zapisz się do Naszej listy kontaktowej, aby raz w tygodniu otrzymywać aktualności z Naszej strony, oraz informacje o najnowszych Promocjach!

Dziękujemy za zapisanie się do Neszego Newslettera!